W pracowni kontroli stymulatorów i kardiowerterów dość często zdarzają się sytuacje, kiedy podczas kontroli urządzenia ...

dr Dariusz Zając Oddział Zaburzeń Rytmu Serca II Klinika Choroby Wieńcowej, Instytut Kardiologii w Warszawie ...
Biotronik