Pytania testowe – część 12

Pytania testowe – część 12

Autor zagadek: dr n. med. Andrzej Cacko

1. Na podstawie histogramów częstości rytmu przedsionków i komór które zdanie najlepiej opisuje pracę serca pacjenta?

Correct

Odpowiedź poprawna B) W większości własny rytm przedsionkowy, prawidłowy chronotropizm, upośledzone przewodzenie do komór

Incorrect

Odpowiedź poprawna B) W większości własny rytm przedsionkowy, prawidłowy chronotropizm, upośledzone przewodzenie do komór

2. Na podstawie histogramów częstości rytmu przedsionków i komór które zdanie najlepiej opisuje pracę serca pacjenta?

Correct

Odpowiedź poprawna C) Pacjent nie wymaga funkcji R ani funkcji CLS

Incorrect

Odpowiedź poprawna C) Pacjent nie wymaga funkcji R ani funkcji CLS

3. Jakie warunki, poza częstotliwością powyżej granicy strefy detekcji VT, musi spełniać rytm komorowy żeby inicjować terapię antyarytmiczną u pacjent z układem ICD zaprogramowanym jak na rycinie?

Correct

Odpowiedź poprawna C) Stabilność interwałów komorowych (zgodnie z parametrami dyskryminatora)

Incorrect

Odpowiedź poprawna C) Stabilność interwałów komorowych (zgodnie z parametrami dyskryminatora)

4. U pacjenta z układem ICD zaprogramowanym jak na rycinie wystąpiła arytmia, w wyniku której częstość rytmu komór wyniosła około 230/min. W jakim przypadku urządzenie nie dostarczy terapii antyarytmicznej?

Correct

Odpowiedź poprawna E) Żadne z powyższych

Incorrect

Odpowiedź poprawna E) Żadne z powyższych

5. Na podstawie histogramów częstości rytmu przedsionków i komór które zdanie najlepiej opisuje pracę serca pacjenta?

Correct

Odpowiedź poprawna B) W większości własny rytm przedsionkowy, prawidłowy chronotropizm, prawidłowe przewodzenie do komór

Incorrect

Odpowiedź poprawna B) W większości własny rytm przedsionkowy, prawidłowy chronotropizm, prawidłowe przewodzenie do komór

6. Na podstawie histogramów częstości rytmu przedsionków i komór które zdanie najlepiej opisuje pracę serca pacjenta?

Correct

Odpowiedź poprawna C) Pacjent nie wymaga funkcji R ani funkcji CLS

Incorrect

Odpowiedź poprawna C) Pacjent nie wymaga funkcji R ani funkcji CLS

7. Na podstawie histogramów częstości rytmu przedsionków i komór które zdanie najlepiej opisuje pracę serca pacjenta?

Correct

Odpowiedź poprawna D) W większości stymulacja przedsionkowa, upośledzony chronotropizm, upośledzone przewodzenie do komór

Incorrect

Odpowiedź poprawna D) W większości stymulacja przedsionkowa, upośledzony chronotropizm, upośledzone przewodzenie do komór

8. Na podstawie histogramów częstości rytmu przedsionków i komór które zdanie najlepiej opisuje pracę serca pacjenta?

Correct

Odpowiedź poprawna A) Pacjent wymaga funkcji R lub funkcji CLS

Incorrect

Odpowiedź poprawna A) Pacjent wymaga funkcji R lub funkcji CLS

9. Zaostrzenie przewlekłej niewydolności serca można przewidzieć (wg wyników badania PARTNER-HF) na podstawie:

  1. Przyspieszenia średniej dobowej częstości rytmu
  2. Przyspieszenia średniej nocnej częstości rytmu
  3. Zwolnienia średniej nocnej częstości rytmu
  4. Zwiększenia oporu elektrycznego w pomiarach wewnątrzklatkowych
  5. Zmniejszenia oporu elektrycznego w pomiarach wewnątrzklatkowych
Correct

Odpowiedź poprawna C) 2 i 5

Incorrect

Odpowiedź poprawna C) 2 i 5

10. Które zdanie najlepiej opisuje przedstawioną terapię antyarytmiczną u pacjenta z CRT?

Correct
Incorrect

Powiązane artykuły