Pytania testowe – część 13

Pytania testowe – część 13

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz

1. Najczęstszą przyczyną nagłego zatrzymania krążenia jest/są:

Correct

Odpowiedź poprawna: c) choroba niedokrwienna serca

Incorrect

Odpowiedź poprawna: c) choroba niedokrwienna serca

2. Wskaż prawidłowe zdanie o nagłej śmierci sercowej:

Correct

Odpowiedź poprawna: a) cukrzyca zwiększa ryzyko nagłej śmierci sercowej

Incorrect

Odpowiedź poprawna: a) cukrzyca zwiększa ryzyko nagłej śmierci sercowej

3. Blok lewej odnogi pęczka Hisa wiąże się z:

Correct

Odpowiedź poprawna: d) wszystkimi powyższymi

Incorrect

Odpowiedź poprawna: d) wszystkimi powyższymi

4. Wskaż nieprawidłową informację nt. funkcji „mode switch”:

Correct

Odpowiedź poprawna: c) fabrycznie jest ustawiona w urządzeniach od 120 bpm

Incorrect

Odpowiedź poprawna: c) fabrycznie jest ustawiona w urządzeniach od 120 bpm

5. Wskaż nieprawidłową informację dot. stymulacji pęczka Hisa:

Correct

Odpowiedź poprawna: c) duże randomizowane badania potwierdzają skuteczność stymulacji pęczka Hisa u osób wymagających dużego odsetka stymulacji komorowej

Incorrect

Odpowiedź poprawna: c) duże randomizowane badania potwierdzają skuteczność stymulacji pęczka Hisa u osób wymagających dużego odsetka stymulacji komorowej

6. Wskaż prawidłowe zdanie dot. leczenia pacjentów z kardiomiopatią rozstrzeniową:

Correct

Odpowiedź poprawna: a) można rozważyć EPS z programowaną stymulacją komór w celu stratyfikacji ryzyka nagłego zgonu sercowego

Incorrect

Odpowiedź poprawna: a) można rozważyć EPS z programowaną stymulacją komór w celu stratyfikacji ryzyka nagłego zgonu sercowego

7.  Wskaż prawidłowe zdanie dot. leczenia pacjentów z kardiomiopatią przerostową:

Correct

Odpowiedź poprawna: c) zaleca się unikanie sportów wyczynowych u pacjentów z kardiomiopatią przerostową

Incorrect

Odpowiedź poprawna: c) zaleca się unikanie sportów wyczynowych u pacjentów z kardiomiopatią przerostową

8. Zaznacz prawidłowe stwierdzenie o burzy elektrycznej:

Correct

Odpowiedź poprawna: a) występuje u ok. 10-20% pacjentów z implantowanym ICD w prewencji wtórnej

Incorrect

Odpowiedź poprawna: a) występuje u ok. 10-20% pacjentów z implantowanym ICD w prewencji wtórnej

9. Zaznacz prawidłowe zdanie o implantacji ICD po zawale serca:

Correct

Odpowiedź poprawna: d) należy rozważyć programowaną stymulację komór u pacjentów po zawale serca z zachowaną czynnością lewej komory, u których wystąpiło niewyjaśnione omdlenie

Incorrect

Odpowiedź poprawna: d) należy rozważyć programowaną stymulację komór u pacjentów po zawale serca z zachowaną czynnością lewej komory, u których wystąpiło niewyjaśnione omdlenie

10. Zaznacz prawidłowe zdanie dot. morfologii wystymulowanego zespołu QRS w zależności od położenia elektrody komorowej:

Correct

Odpowiedź poprawna: a) obrazem stymulacji z elektrody lewokomorowej położonej na przedniej ścianie lewej komory jest ujemne wychylenie QRS w odprowadzeniu V1

Incorrect

Odpowiedź poprawna: a) obrazem stymulacji z elektrody lewokomorowej położonej na przedniej ścianie lewej komory jest ujemne wychylenie QRS w odprowadzeniu V1

Powiązane artykuły