Pytania testowe – część 19

Pytania testowe – część 19

Autor pytań: dr Łukasz Januszkiewicz

1. Zaznacz fałszywe stwierdzenie dot. podwójnego zliczania załamka R w układach ICD:

Correct

Odpowiedź poprawna: D) występuje najczęściej u osób z wąskim zespołem QRS

Incorrect

Odpowiedź poprawna: D) występuje najczęściej u osób z wąskim zespołem QRS

2. Zaznacz prawdziwe zdanie dot. nadczułości załamka P w układach ICD:

Correct

Odpowiedź poprawna: A) może wystąpić, gdy dystalny koil elektrody ‘integrated bipolar’ jest blisko zastawki trójdzielnej, a wyczuty odstęp PQ przekracza ‘ventricular blanking period’

Incorrect

Odpowiedź poprawna: A) może wystąpić, gdy dystalny koil elektrody ‘integrated bipolar’ jest blisko zastawki trójdzielnej, a wyczuty odstęp PQ przekracza ‘ventricular blanking period’

3. RTG nie jest pomocne w wykrywaniu:

Correct

Odpowiedź poprawna: C) infekcyjnego zapalenia wsierdzia związanego z elektrodami

Incorrect

Odpowiedź poprawna: C) infekcyjnego zapalenia wsierdzia związanego z elektrodami

4. Poniżej przedstawiono zapis z testu progu stymulacji elektrody lewokomorowej. Ile wynosi próg stymulacji?

Correct

Odpowiedź poprawna: D) 0,6 V

Incorrect

Odpowiedź poprawna: D) 0,6 V

5. Jak nazywa się prezentowane na poniższym zapisie IEGM i EKG zjawisko?

Correct

Odpowiedź poprawna: C) stymulacja anodalna

Incorrect

Odpowiedź poprawna: C) stymulacja anodalna

6. Prezentowane na poprzednim zapisie IEGM i EKG zjawisko najczęściej zachodzi podczas stymulacji w konfiguracji:

Correct

Odpowiedź poprawna: B) LV tip – RV ring

Incorrect

Odpowiedź poprawna: B) LV tip – RV ring

7. Na poniższym IEGM przedstawiono:

Correct

Odpowiedź poprawna: A) stymulację ATP typu Burst

Incorrect

Odpowiedź poprawna: A) stymulację ATP typu Burst

8. Prezentowany poniżej zapis IEGM przedstawia:

Correct

Odpowiedź poprawna: D) interferencję elektormagnetyczną

Incorrect

Odpowiedź poprawna: D) interferencję elektormagnetyczną

9. Co mogło spowodować powyższy zapis? 

Correct

Odpowiedź poprawna: D) kontakt z piłą elektryczną

Incorrect

Odpowiedź poprawna: D) kontakt z piłą elektryczną

10. Poniższy zapis IEGM wskazuje najprawdopodobniej na:

Correct

Odpowiedź poprawna: A) dyslokację elektrody przedsionkowej 

Incorrect

Odpowiedź poprawna: A) dyslokację elektrody przedsionkowej

 

Powiązane artykuły