Archives by: Andrzej Grupiński

Andrzej Grupiński

Andrzej Grupiński Posts

QUIZY
Autorzy pytań: dr n. med. Paweł Syska, dr n. med Andrzeja Cacko ...
0

AKTUALNOŚCI Certyfikaty
Szanowni Państwo, prosimy o zalogowanie się w celu pobrania certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu. W panelu należy wpisać dane: login: Imienazwisko (bez polskich liter, pisane ciągiem, zaczynając z wielkiej litery) ...
0

AKTUALNOŚCI
lek. Elżbieta Gadula-Gacek, dr hab. n. med. Mateusz Tajstra, prof. dr hab. Mariusz Gąsior  Co roku w Polsce implantuje się rocznie blisko 29 tys. kardiostymulatorów (PM, pacemaker), 8,5 ...
0

AKTUALNOŚCI
dr n. med. Marcin Michalak Terapia resynchronizująca serce (CRT) ma niepodważalną pozycję w schemacie leczenia niewydolności serca ze zredukowaną frakcją wyrzutową lewej komory, a postęp, jaki dokonuje się ...
0

AKTUALNOŚCI
dr n. med. Andrzej Cacko I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, Warszawa Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, ...
0

DONIESIENIA
Zachorowalność i śmiertelność u pacjentów poddanych terapii resynchronizującej (CRT-P) w porównaniu z terapią resynchronizującą z defibrylatorem (CRT-D) u osiemdziesięciolatków w warunkach „real life” EP Europace, Volume 19, Issue ...
0

DONIESIENIA
Reed i wsp. z Emergency Medicine Research Gruop Edinburgh sprawdzili czy oznaczenie stężenia BNP i wysokoczułej troponiny I są w stanie ocenić ryzyko wystąpienia istotnej arytmii i 90-dniowej ...
0

DONIESIENIA
Quesada i wsp. przedstawili w Barcelonie kolejną subanalizę badania MADIT-CRT, tym razem poświęconą bezobjawowym pacjentom z niewydolnością serca w klasie I wg NYHA. Do badania MADIT-CRT włączono pacjentów z ...
0

DONIESIENIA
Diego i wsp. z Uniwersytetu w Alicante w Hiszpanii porównali częstość adekwatnych wyładowań ICD w grupie osób przyjmującej inhibitor konwertazy angiotensyny lub sartan, a następnie sakubitryl/walsartan. Do tego ...
0

DONIESIENIA
Biorąc pod uwagę trudności związane ze stratyfikacją ryzyka pacjentów poddawanych usunięciu elektrod TA Boyle i RG Carrillo postanowili sprawdzić przydatność sieci neuronowych w ocenie wyniku tego typu zabiegów. Sieć ...
0