Archives by: Agnieszka Ostrowska

Agnieszka Ostrowska

Agnieszka Ostrowska Posts

AKTUALNOŚCI
Do badań klinicznych z zakresu urządzeń wszczepialnych włączanych jest zwykle dużo mniej kobiet niż mężczyzn. Podobnie, w codziennej praktyce urządzenia te rzadziej implantuje się kobietom niż mężczyznom. Co ...
0

AKTUALNOŚCI
W literaturze mamy dużo dowodów wskazujących na negatywne skutki wyładowań kardiowertera-defibrylatora. Biorąc pod uwagę wyniki dotychczasowych badań, zasadne wydaje się wydłużanie licznika arytmii w celu uniknięcia niepotrzebnych wyładowań ...
0

AKTUALNOŚCI
M. Gasparini przedstawił w Mediolanie prostą, przydatną w praktyce klinicznej, skalę pozwalającą określić rokowanie pacjentów z urządzeniem do terapii resynchronizującej. Do prezentowanego prospektywnego badania włączono 5153 pacjentów, którym ...
0

AKTUALNOŚCI
Podczas Konferencji CARDIOSTIM 2015 w Mediolanie zaprezentowano wyniki badań dotyczące użycia antybakteryjnych gąbek stosowanych w czasie wymiany kardioimplantów. Infekcje są jednymi z najpoważniejszych powikłań wszczepiania lub wymiany urządzeń wszczepialnych. ...
0

AKTUALNOŚCI
Firma BIOTRONIK, producent kardioimplantów i implantów wewnątrznaczyniowych, ogłosiła zakończenie badania klinicznego BIOVALVE – pierwszego z udziałem ludzi dotyczącego przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej – TAVI. Lekarze, biorący udział w badaniu, z powodzeniem wszczepiali ...
0