AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo, W dniach 26-28 września 2018 roku w Berlinie odbyła się trzynasta już edycja Kursu dla ekspertów ICD TRAIN. W tym roku w programie poruszone zostały niezwykle interesujące tematy tj. wpływ odsetka stymulacji resynchronizującej w zdalnym monitorowaniu ...
0
AKTUALNOŚCI

Zastosowanie elektrod czteropolowych stało się dominującym postępowaniem w obecnie implantowanych układach CRT. Czy jednak wysokie progi stymulacji lub stymulacja nerwu przeponowego przekreślają optymalnie położoną bocznicę, wymuszając wybór innego, często mniej korzystnego położenia? Biorąc pod uwagę różnorodność elektrod dostępnych na ...
0
AKTUALNOŚCI

lek. Krzysztof Ozierański POST-ESC 2018 Co nowego po Europejskim Kongresie Kardiologicznym 2018 roku? ...
0
AKTUALNOŚCI

Zespół Akademii Elektroterapii gratuluje otrzymania od Prezydenta RP nominacji profesorskiej Przemysławowi Mitkowskiemu oraz uzyskania stopnia doktora habilitowanego: Maciejowi Kempie oraz Adamowi Sokalowi. ...
0
AKTUALNOŚCI

Od wielu lat, gdy sięgamy po wytyczne towarzystw naukowych, podnoszona jest między wierszami lub eksponowana jako znaczący element kwestia edukacji pacjentów. Przez przypadki odmienia się także budowanie partnerskich relacji z pacjentem, profesjonalizm, zachęcanie pacjentów do modyfikacji zachowań zdrowotnych ...
0
AKTUALNOŚCI

Pierwsze implantowane metodą przezżylną stymulatory serca (PM) – podobnie jak kardiowertery-defibrylatory (ICD) – wyposażone były jedynie w elektrody komorowe. Umożliwiały one stymulację w trybie VVI oraz dodatkowo, w przypadku defibrylatorów, detekcję i przerywanie arytmii komorowych. W miarę rozwoju ...
0
AKTUALNOŚCI

Wszczepialne rejestratory aryt-mii (ang. implantable loop recorders – ILR lub implantable cardiac monitors – ICM) są wykorzystywane w diagnostyce kardiologicznej od ponad 10 lat. Urządzenia te wszczepiane lub wstrzykiwane są podskórnie w okolicę przymostkową lub międzyżebrową, a wielkość ...
0
AKTUALNOŚCI

Od 25 maja bieżącego roku placówki medyczne zobowiązane są do stosowania nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych – a mianowicie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w ...
0
AKTUALNOŚCI

Telemonitorowanie wszczepialnych urządzeń do elektroterapii serca (TM) jest metodą, która została wprowadzona do praktyki klinicznej już prawie 20 lat temu. Na przestrzeni tego czasu pojawiły się liczne badania obserwacyjne i randomizowane, przynoszące dowody na korzyści kliniczne wynikające z ...
0