AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Od wielu lat, gdy sięgamy po wytyczne towarzystw naukowych, podnoszona jest między wierszami lub eksponowana jako znaczący element kwestia edukacji pacjentów. Przez przypadki odmienia się także budowanie partnerskich relacji z pacjentem, profesjonalizm, zachęcanie pacjentów do modyfikacji zachowań zdrowotnych ...
0
AKTUALNOŚCI

Pierwsze implantowane metodą przezżylną stymulatory serca (PM) – podobnie jak kardiowertery-defibrylatory (ICD) – wyposażone były jedynie w elektrody komorowe. Umożliwiały one stymulację w trybie VVI oraz dodatkowo, w przypadku defibrylatorów, detekcję i przerywanie arytmii komorowych. W miarę rozwoju ...
0
AKTUALNOŚCI

Wszczepialne rejestratory aryt-mii (ang. implantable loop recorders – ILR lub implantable cardiac monitors – ICM) są wykorzystywane w diagnostyce kardiologicznej od ponad 10 lat. Urządzenia te wszczepiane lub wstrzykiwane są podskórnie w okolicę przymostkową lub międzyżebrową, a wielkość ...
0
AKTUALNOŚCI

Od 25 maja bieżącego roku placówki medyczne zobowiązane są do stosowania nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych – a mianowicie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w ...
0
AKTUALNOŚCI

Telemonitorowanie wszczepialnych urządzeń do elektroterapii serca (TM) jest metodą, która została wprowadzona do praktyki klinicznej już prawie 20 lat temu. Na przestrzeni tego czasu pojawiły się liczne badania obserwacyjne i randomizowane, przynoszące dowody na korzyści kliniczne wynikające z ...
0
AKTUALNOŚCI

W tym roku już po raz 13. spotykamy się na warsztatach ICD Train. Choć nie jest to okrągła liczba, to biorąc pod uwagę fakt, że od pierwszego spotkania minęło 12 lat, nie sposób nie poświęcić chwili na refleksję ...
0
AKTUALNOŚCI

Wprowadzenie elektrody do bocznicy omawia dr n. med. Zbigniew Orski Część 1 Część 2 ...
0
AKTUALNOŚCI Certyfikaty

Szanowni Państwo, prosimy o zalogowanie się w celu pobrania certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu. W panelu należy wpisać dane: login: Imienazwisko (bez polskich liter) lub Imienazwisko-drugienazwisko (bez polskich liter) hasło: ICDTRAIN2018 PRZEJDŹ DO PANELU LOGOWANIA ...
0
AKTUALNOŚCI

Podczas tegorocznego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego przedstawiono kilka ważnych badań dotyczących zdalnego monitorowania pacjentów. Wyznaczają one kierunek dalszych prac oraz zwracają uwagę na istotne aspekty dotyczące organizacji pracowni telemonitoringu. Wśród zasadniczych badań z  zakresu telemedycyny zaprezentowanych pod koniec sierpnia 2018 ...
0
AKTUALNOŚCI

Urządzenia używające do pracy energii elektrycznej generują pole energetyczne i magnetyczne, które przy odpowiednim natężeniu i charakterystyce impulsów może zaburzyć pracę stymulatora serca lub kardiowertera/defibrylatora. Które są bezpieczne a przy których należy zachować szczególną ostrożność? Pliki do pobrania: ...
0