AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

W tym roku już po raz 13. spotykamy się na warsztatach ICD Train. Choć nie jest to okrągła liczba, to biorąc pod uwagę fakt, że od pierwszego spotkania minęło 12 lat, nie sposób nie poświęcić chwili na refleksję ...
0
AKTUALNOŚCI

Wprowadzenie elektrody do bocznicy omawia dr n. med. Zbigniew Orski Część 1 Część 2 ...
0
AKTUALNOŚCI Certyfikaty

Szanowni Państwo, prosimy o zalogowanie się w celu pobrania certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu. W panelu należy wpisać dane: login: Imienazwisko (bez polskich liter) lub Imienazwisko-drugienazwisko (bez polskich liter) hasło: ICDTRAIN2018 PRZEJDŹ DO PANELU LOGOWANIA ...
0
AKTUALNOŚCI

Podczas tegorocznego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego przedstawiono kilka ważnych badań dotyczących zdalnego monitorowania pacjentów. Wyznaczają one kierunek dalszych prac oraz zwracają uwagę na istotne aspekty dotyczące organizacji pracowni telemonitoringu. Wśród zasadniczych badań z  zakresu telemedycyny zaprezentowanych pod koniec sierpnia 2018 ...
0
AKTUALNOŚCI

Urządzenia używające do pracy energii elektrycznej generują pole energetyczne i magnetyczne, które przy odpowiednim natężeniu i charakterystyce impulsów może zaburzyć pracę stymulatora serca lub kardiowertera/defibrylatora. Które są bezpieczne a przy których należy zachować szczególną ostrożność? Pliki do pobrania: ...
0
AKTUALNOŚCI

Zabieg implantacji CRT z nakłuciem żyły pachowej omawiają: dr.n.med. Paweł Dąbrowski, dr n.med. Aleksandra Czepiel ...
0
AKTUALNOŚCI

Pola elektromagnetyczne są generowane przez wszystkie urządzenia elektryczne. Są wszechobecne wskutek szerokiego stosowania nowoczesnej technologii w życiu codziennym: zawodowym, prywatnym, a także w medycynie. Działanie stymulatorów serca i wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów (ICD), które polega na wykrywaniu aktywności serca i ...
0
AKTUALNOŚCI DONIESIENIA

Kolejną ważną pracę z zakresu elektroterapii w sesji Late-Breaking Clinical Trials na Kongresie HRS przedstawił Singh JP. W tym badaniu z randomizacją oceniono skuteczność terapii resynchronizującej u pacjentów z zaburzeniami przewodzenia śródkomorowego innymi niż blok lewej odnogi pęczka ...
0
AKTUALNOŚCI DONIESIENIA

W sesji Late-Breaking Clinical Trials na Kongresie HRS 2018 przedstawiono wyniki badania z randomizacją porównującego implantację stymulatora serca i pętlowego rejestratora arytmii u osób z wywiadem omdleń. Omdlenia w grupie osób z blokiem dwuwiązkowym mogą być skutkiem napadowego ...
0
AKTUALNOŚCI DONIESIENIA

Badacze z Charlotte w Północnej Karolinie przedstawili na Kongresie HRS 2018 wyniki retrospektywnej obserwacji jednoośrodkowej pacjentów z implantowanym ICD VR-T DX. Oceniono korzyści płynące z zastosowania układu typu DX w kontekście wykrywania arytmii przedsionkowych i późniejszego postępowania. Autorzy ...
0