AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI DONIESIENIA

Analiza prospektywnego, nierandomizowanego badania, które miało na celu ocenę bezpieczeństwa MRI na poziomie natężenia pola magnetycznego 1,5 Tesli u ponad 1509 pacjentów ze wszczepionym stymulatorem (58%) i kardiowerterem(42%) ...
0
AKTUALNOŚCI

Kardiolog, międzynarodowej sławy lekarz, wieloletni przyjaciel Akademii Elektroterapii został powołany przez prezydenta na funkcję ministra zdrowia. Serdecznie gratulujemy!! ...
0
AKTUALNOŚCI

Prezentowany przypadek przedstawia 66-letnią kobietę z, wydaje się, jatrogennym blokiem lewej odnogi pęczka Hisa, który był następstwem operacji kardiochirurgicznej i w niespełna rok doprowadził do ciężkiej skurczowej niewydolności serca. Pacjentkę zakwalifikowano do implantacji układu kardiowertera-defibrylatora z funkcją resynchronizacji. ...
0
AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do obejrzenia relacji z otwarcia nowej Pracowni Elektrofizjologii I Oddziału Klinicznego Kardiologii i Elektrokardiologii Inwazyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie wyposażonej w najnowocześniejszy sprzęt, który chroni lekarza przed promieniowaniem RTG. W trakcie zabiegów ablacji, wszczepień ...
0
AKTUALNOŚCI

Omdlenia odruchowe pozostają jedną z najczęstszych przyczyn nawracających zasłabnięć. Wytyczne ESC ograniczają zalecenia do implantacji stymulatora serca w tych przypadkach do klasy II b (poziom dowodów C). Baron-Esquivias i wsp. opublikowali na łamach Journal of the American College of ...
0
AKTUALNOŚCI

POBIERZ – Metaanaliza TRUECOIN Wstęp Zastosowanie systemów zdalnej kontroli urządzeń wszczepialnych pozwoliło między innymi na zmniejszenie zapotrzebowania na wizyty osobiste pacjentów w Poradniach Kontroli Stymulatorów Serca. 1 Badania na dużych grupach pacjentów wykazały, że poza korzyścią stricte organizacyjną, ...
0
AKTUALNOŚCI Certyfikaty KONFERENCJE

Szanowni Państwo, prosimy o zalogowanie się w celu pobrania certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu. W panelu należy wpisać dane: login: Imienazwisko (bez polskich liter) hasło: ICDTRAIN2017 PRZEJDŹ DO PANELU LOGOWANIA ...
0
AKTUALNOŚCI

Pacjent urodzony w 1944 r., w przeszłości sportowiec wyczynowy. Czterokrotny mistrz Polski seniorów w kajakarstwie na dystansach od 1000 do 10 000 m w latach 1959-1972. Po zakończeniu kariery wyczynowej w kajakarstwie aktywny kolaż i triatlonista – przez wiele lat w czołówce polskich kolarzy amatorów ...
0
AKTUALNOŚCI

Stymulacja resynchronizująca (CRT) jest uznanym sposobem terapii w wybranej grupie pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca prowadzącą do zmniejszenia śmiertelności w tej grupie chorych.(1) Mimo zastosowania coraz nowocześniejszych implantowanych urządzeń i doskonalszych systemów do implantacji elektrod lewokomorowych w dalszym ciągu szacuje się, że ok. ...
0
AKTUALNOŚCI

Najnowsza rodzina elektrod defibrylujących firmy BIOTRONIK – Plexa, charakteryzuje się innowacyjną budową, która ma zapobiegać uszkodzeniom izolacji i eksternalizacji przewodników także w odcinku wewnątrznaczyniowym i wewnątrzsercowym. Ze zmniejszeniem się wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów (ICD), co umożliwiło ich implantację w okolicy podobojczykowej, zmianie uległa budowa ...
0