AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo, informujemy, że w tym roku obrady obędą się również na terenie Politechniki Koszalińskiej. Dlatego dajemy Państwu możliwość dodatkowej rejestracji i uczestnictwa w warsztatach. Przypominamy, że  Kurs Terapia Resynchronizująca, odbędzie się w Koszalinie/Mielnie, w dniach 18-20 kwietnia 2018 ...
0
AKTUALNOŚCI

Koreańscy naukowcy z Yonsei University College of Medicine w Seulu ocenili związek między stężeniem pyłów zawieszonych (PM) a występowaniem migotania przedsionków u osób bez klasycznych czynników ryzyka tej arytmii. Spośród ponad miliona Koreańczyków zarejestrowanych w NHIS-National Sample Cohort ...
0
AKTUALNOŚCI

Zakażenia związane z implantowanym urządzeniem do elektroterapii (CIED) wciąż pozostają jednym z najpoważniejszych powikłań w elektroterapii. Kirkfeldt i współautorzy postanowili przeanalizować związek między zakażeniem CIED  skutkującym usunięciem układu a śmiertelnością całkowitą w obserwacji odległej w populacji duńskiej. Autorzy ocenili ...
0
AKTUALNOŚCI

Atabekov i wsp. z Tomsk National Research Medical Center przeprowadzili badanie u pacjentów z chorobą wieńcową i wskazaniami do implantacji ICD z wykorzystaniem scyntygrafii jako badania dodatkowego w określeniu miejsca implantacji elektrody defibrylującej. Pięćdziesięciu trzech pacjentów podzielono na ...
0
AKTUALNOŚCI DONIESIENIA

Podczas tegorocznego Kongresu EHRA opublikowano nowe wytyczne dot. diagnostyki i postępowania w omdleniach. Szesnastoosobowa grupa robocza, po przeszło dwóch latach pracy, przygotowała dokument zawierający ponad 113 zaleceń postępowania w omdleniach. Ponad 40% z nich to zalecenia klasy I, ...
0
AKTUALNOŚCI DONIESIENIA

W Heart Rhythm Journal, pod adresem http://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(17)31321-8/abstract ukazał się bardzo ciekawy artykuł pod tytułem „Detection of new atrial fibrillation in patients with cardiac implanted electronic devices and factors associated with transition to higher device-detected atrial fibrillation burden” („Detekcja ...
0
AKTUALNOŚCI DONIESIENIA

Analiza prospektywnego, nierandomizowanego badania, które miało na celu ocenę bezpieczeństwa MRI na poziomie natężenia pola magnetycznego 1,5 Tesli u ponad 1509 pacjentów ze wszczepionym stymulatorem (58%) i kardiowerterem(42%) ...
0
AKTUALNOŚCI

Kardiolog, międzynarodowej sławy lekarz, wieloletni przyjaciel Akademii Elektroterapii został powołany przez prezydenta na funkcję ministra zdrowia. Serdecznie gratulujemy!! ...
0
AKTUALNOŚCI

Prezentowany przypadek przedstawia 66-letnią kobietę z, wydaje się, jatrogennym blokiem lewej odnogi pęczka Hisa, który był następstwem operacji kardiochirurgicznej i w niespełna rok doprowadził do ciężkiej skurczowej niewydolności serca. Pacjentkę zakwalifikowano do implantacji układu kardiowertera-defibrylatora z funkcją resynchronizacji. ...
0
AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do obejrzenia relacji z otwarcia nowej Pracowni Elektrofizjologii I Oddziału Klinicznego Kardiologii i Elektrokardiologii Inwazyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie wyposażonej w najnowocześniejszy sprzęt, który chroni lekarza przed promieniowaniem RTG. W trakcie zabiegów ablacji, wszczepień ...
0