AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI Certyfikaty KONFERENCJE

Szanowni Państwo, prosimy o zalogowanie się w celu pobrania certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu. W panelu należy wpisać dane: login: Imienazwisko (bez polskich liter) hasło: ICDTRAIN2017 PRZEJDŹ DO PANELU LOGOWANIA ...
0
AKTUALNOŚCI

Pacjent urodzony w 1944 r., w przeszłości sportowiec wyczynowy. Czterokrotny mistrz Polski seniorów w kajakarstwie na dystansach od 1000 do 10 000 m w latach 1959-1972. Po zakończeniu kariery wyczynowej w kajakarstwie aktywny kolaż i triatlonista – przez wiele lat w czołówce polskich kolarzy amatorów ...
0
AKTUALNOŚCI

Stymulacja resynchronizująca (CRT) jest uznanym sposobem terapii w wybranej grupie pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca prowadzącą do zmniejszenia śmiertelności w tej grupie chorych.(1) Mimo zastosowania coraz nowocześniejszych implantowanych urządzeń i doskonalszych systemów do implantacji elektrod lewokomorowych w dalszym ciągu szacuje się, że ok. ...
0
AKTUALNOŚCI

Najnowsza rodzina elektrod defibrylujących firmy BIOTRONIK – Plexa, charakteryzuje się innowacyjną budową, która ma zapobiegać uszkodzeniom izolacji i eksternalizacji przewodników także w odcinku wewnątrznaczyniowym i wewnątrzsercowym. Ze zmniejszeniem się wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów (ICD), co umożliwiło ich implantację w okolicy podobojczykowej, zmianie uległa budowa ...
0
AKTUALNOŚCI

Prezentacja wyników na Kongresie ESC 2017 wykazuje znaczną redukcję śmiertelności i zdarzeń związanych z niewydolnością serca przy ablacji cewnikowej w porównaniu do terapii farmakologicznej. BARCELONA, Hiszpania i BERLIN, Niemcy, 27 sierpnia 2017 r. Wyniki końcowe badania CASTLE-AF wykazują ...
0
AKTUALNOŚCI

Przedstawione na zeszłorocznym Kongresie ESC randomizowane badanie DANISH było szeroko komentowane w kontekście skuteczności prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego osób z kardiomiopatią nieniedokrwienną. Na obecnym Kongresie ESC w Barcelonie zaprezentowano analizę rejestru EVITA-HF, która miała pokazać dane pacjentów z ...
0
AKTUALNOŚCI

Czy klasy zaleceń dot. implantacji urządzeń do terapii resynchronizującej (CRT) mają związek z odpowiedzią na CRT? Takie pytanie postawili sobie badacze z ośrodków w Madrycie i Salamance. Wyniki pracy przedstawiono na Kongresie ESC w Barcelonie. Autorzy retrospektywnie przeanalizowali ...
0
AKTUALNOŚCI

Obecne zalecenia dot. niewydolności serca jasno podkreślają, że implantacja CRT jest wskazana u osób dopiero po osiągnięciu optymalnej terapii medycznej. W praktyce jednak zdarza się, że wiele pacjentów ma wszczepione CRT zanim uzyskają docelowe dawki leków. Alvarez i wsp. ...
0
AKTUALNOŚCI

Ze wzrostem liczby pacjentów ze stymulatorem zwiększa się liczba chorych, którzy będą mieli wskazania do wykonania rezonansu magnetycznego (MRI). Szacuje się, że ponad połowa osób ze stymulatorem serca będzie wymagała badania MRI. Wiele z tych osób ma starsze ...
0
AKTUALNOŚCI

Szacuje się, że omdlenie pochodzenia sercowego występuje z częstością 6-37% w zależności od danego oddziału. Autorzy z Birmingham sprawdzili jakich informacji diagnostycznych dostarczają wszczepialne rejestratory arytmii (ILR). Retrospektywnie przeanalizowano dane pacjentów, którym implantowano ILR między grudniem 2011 a listopadem ...
0