AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Pola elektromagnetyczne są generowane przez wszystkie urządzenia elektryczne. Są wszechobecne wskutek szerokiego stosowania nowoczesnej technologii w życiu codziennym: zawodowym, prywatnym, a także w medycynie. Działanie stymulatorów serca i wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów (ICD), które polega na wykrywaniu aktywności serca i ...
0
AKTUALNOŚCI DONIESIENIA

Kolejną ważną pracę z zakresu elektroterapii w sesji Late-Breaking Clinical Trials na Kongresie HRS przedstawił Singh JP. W tym badaniu z randomizacją oceniono skuteczność terapii resynchronizującej u pacjentów z zaburzeniami przewodzenia śródkomorowego innymi niż blok lewej odnogi pęczka ...
0
AKTUALNOŚCI DONIESIENIA

W sesji Late-Breaking Clinical Trials na Kongresie HRS 2018 przedstawiono wyniki badania z randomizacją porównującego implantację stymulatora serca i pętlowego rejestratora arytmii u osób z wywiadem omdleń. Omdlenia w grupie osób z blokiem dwuwiązkowym mogą być skutkiem napadowego ...
0
AKTUALNOŚCI DONIESIENIA

Badacze z Charlotte w Północnej Karolinie przedstawili na Kongresie HRS 2018 wyniki retrospektywnej obserwacji jednoośrodkowej pacjentów z implantowanym ICD VR-T DX. Oceniono korzyści płynące z zastosowania układu typu DX w kontekście wykrywania arytmii przedsionkowych i późniejszego postępowania. Autorzy ...
0
AKTUALNOŚCI Certyfikaty

Szanowni Państwo, prosimy o zalogowanie się w celu pobrania certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu. W panelu należy wpisać dane: login: Imienazwisko (bez polskich liter, pisane ciągiem, zaczynając z wielkiej litery) hasło: Koszalin2018 PRZEJDŹ DO PANELU LOGOWANIA ...
0
AKTUALNOŚCI

lek. Elżbieta Gadula-Gacek, dr hab. n. med. Mateusz Tajstra, prof. dr hab. Mariusz Gąsior  Co roku w Polsce implantuje się rocznie blisko 29 tys. kardiostymulatorów (PM, pacemaker), 8,5 tys. kardiowerterów-defibrytalorów (ICD, implantable cardioverter-defibrillator) oraz ponad 3,7 tys. urządzeń ...
0
AKTUALNOŚCI

dr n. med. Marcin Michalak Terapia resynchronizująca serce (CRT) ma niepodważalną pozycję w schemacie leczenia niewydolności serca ze zredukowaną frakcją wyrzutową lewej komory, a postęp, jaki dokonuje się na przestrzeni ostatnich lat, stale tę pozycję umacnia. Wśród nowości ...
0
AKTUALNOŚCI

dr n. med. Andrzej Cacko I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, Warszawa Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, Warszawa Kardiologia przoduje w liczbie dostępnych rozwiązań teleme- dycznych. Co ...
0
AKTUALNOŚCI

Koreańscy naukowcy z Yonsei University College of Medicine w Seulu ocenili związek między stężeniem pyłów zawieszonych (PM) a występowaniem migotania przedsionków u osób bez klasycznych czynników ryzyka tej arytmii. Spośród ponad miliona Koreańczyków zarejestrowanych w NHIS-National Sample Cohort ...
0
AKTUALNOŚCI

Zakażenia związane z implantowanym urządzeniem do elektroterapii (CIED) wciąż pozostają jednym z najpoważniejszych powikłań w elektroterapii. Kirkfeldt i współautorzy postanowili przeanalizować związek między zakażeniem CIED  skutkującym usunięciem układu a śmiertelnością całkowitą w obserwacji odległej w populacji duńskiej. Autorzy ocenili ...
0