AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Omdlenia odruchowe pozostają jedną z najczęstszych przyczyn nawracających zasłabnięć. Wytyczne ESC ograniczają zalecenia do implantacji stymulatora serca w tych przypadkach do klasy II b (poziom dowodów C). Baron-Esquivias i wsp. opublikowali na łamach Journal of the American College of ...
0
AKTUALNOŚCI

POBIERZ – Metaanaliza TRUECOIN Wstęp Zastosowanie systemów zdalnej kontroli urządzeń wszczepialnych pozwoliło między innymi na zmniejszenie zapotrzebowania na wizyty osobiste pacjentów w Poradniach Kontroli Stymulatorów Serca. 1 Badania na dużych grupach pacjentów wykazały, że poza korzyścią stricte organizacyjną, ...
0
AKTUALNOŚCI Certyfikaty KONFERENCJE

Szanowni Państwo, prosimy o zalogowanie się w celu pobrania certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu. W panelu należy wpisać dane: login: Imienazwisko (bez polskich liter) hasło: ICDTRAIN2017 PRZEJDŹ DO PANELU LOGOWANIA ...
0
AKTUALNOŚCI

Pacjent urodzony w 1944 r., w przeszłości sportowiec wyczynowy. Czterokrotny mistrz Polski seniorów w kajakarstwie na dystansach od 1000 do 10 000 m w latach 1959-1972. Po zakończeniu kariery wyczynowej w kajakarstwie aktywny kolaż i triatlonista – przez wiele lat w czołówce polskich kolarzy amatorów ...
0
AKTUALNOŚCI

Stymulacja resynchronizująca (CRT) jest uznanym sposobem terapii w wybranej grupie pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca prowadzącą do zmniejszenia śmiertelności w tej grupie chorych.(1) Mimo zastosowania coraz nowocześniejszych implantowanych urządzeń i doskonalszych systemów do implantacji elektrod lewokomorowych w dalszym ciągu szacuje się, że ok. ...
0
AKTUALNOŚCI

Najnowsza rodzina elektrod defibrylujących firmy BIOTRONIK – Plexa, charakteryzuje się innowacyjną budową, która ma zapobiegać uszkodzeniom izolacji i eksternalizacji przewodników także w odcinku wewnątrznaczyniowym i wewnątrzsercowym. Ze zmniejszeniem się wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów (ICD), co umożliwiło ich implantację w okolicy podobojczykowej, zmianie uległa budowa ...
0
AKTUALNOŚCI

Prezentacja wyników na Kongresie ESC 2017 wykazuje znaczną redukcję śmiertelności i zdarzeń związanych z niewydolnością serca przy ablacji cewnikowej w porównaniu do terapii farmakologicznej. BARCELONA, Hiszpania i BERLIN, Niemcy, 27 sierpnia 2017 r. Wyniki końcowe badania CASTLE-AF wykazują ...
0
AKTUALNOŚCI

Przedstawione na zeszłorocznym Kongresie ESC randomizowane badanie DANISH było szeroko komentowane w kontekście skuteczności prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego osób z kardiomiopatią nieniedokrwienną. Na obecnym Kongresie ESC w Barcelonie zaprezentowano analizę rejestru EVITA-HF, która miała pokazać dane pacjentów z ...
0
AKTUALNOŚCI

Czy klasy zaleceń dot. implantacji urządzeń do terapii resynchronizującej (CRT) mają związek z odpowiedzią na CRT? Takie pytanie postawili sobie badacze z ośrodków w Madrycie i Salamance. Wyniki pracy przedstawiono na Kongresie ESC w Barcelonie. Autorzy retrospektywnie przeanalizowali ...
0
AKTUALNOŚCI

Obecne zalecenia dot. niewydolności serca jasno podkreślają, że implantacja CRT jest wskazana u osób dopiero po osiągnięciu optymalnej terapii medycznej. W praktyce jednak zdarza się, że wiele pacjentów ma wszczepione CRT zanim uzyskają docelowe dawki leków. Alvarez i wsp. ...
0