DONIESIENIA

DONIESIENIA

Znaczenie położenia elektrody lewokomorowej w układach CRT zostało pokazane  w wielu opublikowanych badaniach. Natomiast brak jest badań, które analizowały ten istotny problem kliniczny dla elektrody prawokomorowej. Celem tej pracy była ocena wpływu położenia elektrody prawokomorowej  w wierzchołku prawej ...
0
DONIESIENIA

Celem badania była ocena zależności, między podawanym przez układ CRT % zespołów wystymulowanych (%Vp), a rzeczywiście skuteczną stymulacją resynchronizujacą. Każdy pacjent po implantacji CRT w czasie badania 24 godzinnej rejestracji EKG metodą Holtera (24HM) miał zapisywany IEGM LV ...
0
DONIESIENIA

Aktywność fizyczna może zmniejszyć ryzyko chorób serca u osób w średnim i starszym wieku. Dodatkowo prowadzi do zmniejszenia poziomu uszkodzenia serca u osób otyłych. Do badania włączono prawie 10.000 pacjentów. Aktywność fizyczną mierzono za pomocą kwestionariusza i klasyfikowano ...
0
DONIESIENIA

Aktywność fizyczna może zmniejszyć ryzyko chorób serca u osób w średnim i starszym wieku. Dodatkowo prowadzi do zmniejszenia poziomu uszkodzenia serca u osób otyłych. Do badania włączono prawie 10.000 pacjentów. Aktywność fizyczną mierzono za pomocą kwestionariusza i klasyfikowano ...
0
AKTUALNOŚCI DONIESIENIA

Dokument ESC z 2007 roku dot. stymulacji serca zaleca, by w wybranych przypadkach wypisywać pacjenta po wszczepieniu układu stymulującego serce możliwie wcześnie, w ciągu kilku godzin po zabiegu. Badacze z Cambridge przedstawili na Kongresie EHRA w Wiedniu wyniki ...
0
AKTUALNOŚCI DONIESIENIA

Przebieg zapalenia mięśnia sercowego jest zwykle trudny do przewidzenia, ponieważ w chwili rozpoznania, funkcja lewej komory może być obniżona, a w trakcie obserwacji kurczliwość mięśnia może się poprawić lub jeszcze bardziej pogorszyć. Dodatkowo, zapalenie mięśnia sercowego może zwiększać ...
0
AKTUALNOŚCI DONIESIENIA

Podczas sesji Finals of EHRA inventors award and Cardiostim innovators award Dr Jonathan Behar z Londynu przedstawił nową platformę, która ma na celu ułatwienie wyboru optymalnego miejsca stymulacji lewej komory – Guide CRT. Guide CRT pozwala na integrację badań ...
0
AKTUALNOŚCI DONIESIENIA

W sesji Young Investigator Award Dr Stipdonk przedstawił wyniki pracy poświęconej nowemu elektrokardiograficznemu parametrowi identyfikującemu pacjentów odpowiadających na CRT. Autorzy ocenili związek powierzchni zespołu QRS z klinicznymi i echokardiograficznymi parametrami odpowiedzi na CRT, a także porównali nowy parametr ...
0
AKTUALNOŚCI DONIESIENIA

Autor: Łukasz Januszkiewicz Nieadekwatne wyładowania kardiowerterów-defibrylatorów wciąż stanowią istotny problem w praktyce klinicznej. Podczas Kongresu HRS 2017 zaprezentowano wyniki badania ADVANCEIII, w którym oceniono wpływ programowania długiej detekcji na liczbę nieadekwatnych terapii i śmiertelność wśród osób z jednojamowym kardiowerterem-defibrylatorem. ...
0
AKTUALNOŚCI DONIESIENIA

Autor: Łukasz Januszkiewicz Podczas Kongresu HRS 2017 w sesji „Late breaking clinical trials” Dr Carillo przedstawił wyniki leczenia pacjentów kierowanych do przezskórnego usunięcia elektrod, podczas którego stosowano balon dedykowany okluzji żyły głównej górnej. Rozerwanie układu żylnego stanowi jedno ...
0