Lekcje Elektroterapii

Lekcje Elektroterapii

W układzie CRT końcówki elektrod RV i LV powinny być od siebie położone jak najdalej. Oceniamy oddalenie radiologiczne we wszystkich projekcjach oraz oddalenie elektryczne. Najlepiej, aby w obu metodach oceny, elektrody były od siebie jak najbardziej oddalone. Opóźnienie międzykomorowe (oddalenie elektryczne ...
0
Lekcje Elektroterapii

Nastawy: VVI 60 / BiV 0 Zaznaczona ewolucja jest pobudzeniem o równoczesnej stymulacji prawej (RVp) i lewej (LVp) komory bez opóźnienia (0 ms). Wcześniejsza ewolucja była pobudzeniem własnym (RVs) z dostymulowaną lewą komorą (LVp). Częstotliwość stymulacji jest nastawiona ...
0
Lekcje Elektroterapii

Ewolucja czerwona to własny QRS z dostymulowaną lewą komorą (RVs-LVp) – RV triggering. Kolejne pobudzenie własne (zielone) wystąpilo zbyt wcześnie aby było dostymulowane. Określa to parametr „Maximum trigger rate”. W tym przypadku 130/min – czyli 460 ms. Każdy ...
0
Cykle edukacyjne EDUKACJA Lekcje Elektroterapii

Podany do tętnic w trakcie koronarografii kontrast, po przejściu przez tętnice, miokardium trafia do żył serca, by następnie nimi wrócić do prawego serca przez zatokę wieńcową. Jeżeli w trakcie koronarografii dłużej nagramy film, to zazwyczaj możemy uwidocznić fazę ...
0
Cykle edukacyjne EDUKACJA Lekcje Elektroterapii

Konfiguracja LV tip – RV ring. Zapis EGM pochodzi z urządzenia CRT i przedstawia zjawisko stymulacji anodalnej prawej komory podczas impulsu stymulacji lewokomorowej. Układ zaprogramowano z opóźnieniem międzykomorowym równym 100 ms. Jednak w efekcie, po impulsie stymulacji lewokomorowej ...
0
Cykle edukacyjne EDUKACJA Lekcje Elektroterapii

Kolor pomarańczowy – komunikacja telemetryczna Kolor zielony – bezpośrednie przyłożenie nad urządzeniem i komunikacja Kolor czerwony – przyłożenie zbyt odległe i brak komunikacji z urządzeniem   ...
0
Cykle edukacyjne EDUKACJA Lekcje Elektroterapii

Zespół żyły głównej górnej (ang. superior vena cava syndrome, SVCS) – zespół objawów spowodowanych znacznym utrudnieniem lub zamknięciem przepływu krwi przez żyłę główną górną. Spotykany najczęściej w przebiegu zmian rozrostowych w obrębie śródpiersia. Zablokowanie przepływu krwi przez SVC ...
0
EDUKACJA Lekcje Elektroterapii

Po raz pierwszy – dostępne w jednym miejscu zalecane wartości parametrów elektrycznych elektrody wysokoenergetycznej podczas implantacji układu ICD 4 firm: Biotronik, Boston&Scientific, Medtronic SJM, Zalecane wartości parametrów –  ZOBACZ ...
0