Lekcje Elektroterapii

Cykle edukacyjne EDUKACJA Lekcje Elektroterapii

Podany do tętnic w trakcie koronarografii kontrast, po przejściu przez tętnice, miokardium trafia do żył serca, by następnie nimi wrócić do prawego serca przez zatokę wieńcową. Jeżeli w trakcie koronarografii dłużej nagramy film, to zazwyczaj możemy uwidocznić fazę ...
0
Cykle edukacyjne EDUKACJA Lekcje Elektroterapii

Konfiguracja LV tip – RV ring. Zapis EGM pochodzi z urządzenia CRT i przedstawia zjawisko stymulacji anodalnej prawej komory podczas impulsu stymulacji lewokomorowej. Układ zaprogramowano z opóźnieniem międzykomorowym równym 100 ms. Jednak w efekcie, po impulsie stymulacji lewokomorowej ...
0
Cykle edukacyjne EDUKACJA Lekcje Elektroterapii

Kolor pomarańczowy – komunikacja telemetryczna Kolor zielony – bezpośrednie przyłożenie nad urządzeniem i komunikacja Kolor czerwony – przyłożenie zbyt odległe i brak komunikacji z urządzeniem   ...
0
Cykle edukacyjne EDUKACJA Lekcje Elektroterapii

Zespół żyły głównej górnej (ang. superior vena cava syndrome, SVCS) – zespół objawów spowodowanych znacznym utrudnieniem lub zamknięciem przepływu krwi przez żyłę główną górną. Spotykany najczęściej w przebiegu zmian rozrostowych w obrębie śródpiersia. Zablokowanie przepływu krwi przez SVC ...
0
EDUKACJA Lekcje Elektroterapii

Po raz pierwszy – dostępne w jednym miejscu zalecane wartości parametrów elektrycznych elektrody wysokoenergetycznej podczas implantacji układu ICD 4 firm: Biotronik, Boston&Scientific, Medtronic SJM, Zalecane wartości parametrów –  ZOBACZ ...
0