Filmy zabiegowe

EDUKACJA Filmy zabiegowe

Implantację omawiają: dr n. med. Dariusz Michałkiewicz, dr n. med. Sebastian Przychodzeń ...
0
EDUKACJA Filmy zabiegowe

Implantację omawiają: dr n. med. Maciej Kempa, dr n. med. Grzegorz Skonieczny ...
0
EDUKACJA Filmy zabiegowe

Implantację omawia: dr hab. n. med. Artur Baszko ...
0
EDUKACJA Filmy zabiegowe

Implantację omawiają: dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, dr. n. med. Zbigniew Orski ...
0
EDUKACJA Filmy zabiegowe

Implantację omawiają dr hab. n. med. Marcin Grabowski oraz dr n. med. Marcin Michalak ...
0
EDUKACJA Filmy zabiegowe

Film instruktażowy pokazujący ocenę amplitudy sygnału zespołu komorowego w rejestratorze arytmii Biomonitor2 Autor: dr n. med. Andrzej Cacko ...
0
EDUKACJA Filmy zabiegowe

Film instruktażowy pokazujący właściwe usunięcie z zatoki wieńcowej cewników: prowadzącego i subselektywnego, podczas zabiegu wszczepienia CRT Autor:  dr hab. n. med. Maciej Sterliński ...
0
EDUKACJA Filmy zabiegowe

Chory 85 lat, implantacja CRT-D (RV+LV) 2009, CAD, post CABG, FA, blok A-V III, Brak rytmu własnego, uszkodzenie elektrody RV (dwa coil’e, aktywna) autor: dr n. med. Maciej Kempa ...
0