EDUKACJA

EDUKACJA Tips&Tricks zabiegowe

Autor: dr hab. n. med. Marcin Grabowski ...
0
Tips&Tricks zabiegowe

Autor: dr hab. n. med. Marcin Grabowski ...
0
EDUKACJA Wykłady

dr n. med. Katarzyna Małaczyńska – Rajpold ...
0
Podstawy Programowania ICD

Po publikacji przez HRA/EHRA zaleceń programowania urządzeń wysokoenergetycznych zostały wydany specjalny dodatek, który uwzględnia specyfikę algorytmów każdej z firm. Czy i w jaki sposób powinniśmy programować dyskryminatory arytmii  w urządzeniach  firmy BIOTRONIK? Czy wszystkie i zawsze proponowane zalecenia ...
0
Podstawy Programowania ICD

Po publikacji przez HRA/EHRA zaleceń programowania urządzeń wysokoenergetycznych zostały wydany specjalny dodatek, który uwzględnia specyfikę algorytmów każdej z firm. W jaki sposób powinniśmy programować parametry detekcji w urządzeniach  firmy BIOTRONIK? Czy wszystkie i zawsze proponowane zalecenia są bezpieczne ...
0
Lekcje Elektroterapii

W układzie CRT końcówki elektrod RV i LV powinny być od siebie położone jak najdalej. Oceniamy oddalenie radiologiczne we wszystkich projekcjach oraz oddalenie elektryczne. Najlepiej, aby w obu metodach oceny, elektrody były od siebie jak najbardziej oddalone. Opóźnienie międzykomorowe (oddalenie elektryczne ...
0
Lekcje Elektroterapii

Nastawy: VVI 60 / BiV 0 Zaznaczona ewolucja jest pobudzeniem o równoczesnej stymulacji prawej (RVp) i lewej (LVp) komory bez opóźnienia (0 ms). Wcześniejsza ewolucja była pobudzeniem własnym (RVs) z dostymulowaną lewą komorą (LVp). Częstotliwość stymulacji jest nastawiona ...
0
Lekcje Elektroterapii

Ewolucja czerwona to własny QRS z dostymulowaną lewą komorą (RVs-LVp) – RV triggering. Kolejne pobudzenie własne (zielone) wystąpilo zbyt wcześnie aby było dostymulowane. Określa to parametr „Maximum trigger rate”. W tym przypadku 130/min – czyli 460 ms. Każdy ...
0
Cykle edukacyjne EDUKACJA Podstawy Programowania ICD

Algorytmy najnowocześniejszych urządzeń wysokoenergetycznych – zostają ciągle modyfikowane aby zredukować liczbę nieadekwatnych urządzeń. Wydłużanie czasu detekcji może jednak spowodować brak rozpoznania VT/VF. Jakie nowe algorytmy zostały wprowadzone w urządzeniu INTICA? Jakie mają zalety i ograniczenia? Jak je programować? ...
0