EDUKACJA

Lekcje Elektroterapii

Ewolucja czerwona to własny QRS z dostymulowaną lewą komorą (RVs-LVp) – RV triggering. Kolejne pobudzenie własne (zielone) wystąpilo zbyt wcześnie aby było dostymulowane. Określa to parametr „Maximum trigger rate”. W tym przypadku 130/min – czyli 460 ms. Każdy ...
0
Cykle edukacyjne EDUKACJA Lekcje Elektroterapii

Podany do tętnic w trakcie koronarografii kontrast, po przejściu przez tętnice, miokardium trafia do żył serca, by następnie nimi wrócić do prawego serca przez zatokę wieńcową. Jeżeli w trakcie koronarografii dłużej nagramy film, to zazwyczaj możemy uwidocznić fazę ...
0
EDUKACJA Tips&Tricks zabiegowe

Auto: dr hab. n. med. Marcin Grabowski ...
0
EDUKACJA Wykłady

dr n. med. Marcin Michalak ...
0
EDUKACJA Wykłady

dr hab. n. med. prof. UJ Barbara Małecka ...
0
Cykle edukacyjne EDUKACJA Podstawy Programowania ICD

Prawidłowe położenie elektrody lewokomorowej – w miejscu o najdłuższym opóźnieniu elektrycznym miedzy prawą i lewą komorą – jest jednym  z najważniejszych elementów skutecznego klinicznie zabiegu CRT. W jaki sposób pomierzyć w czasie zabiegu ten parametr? Zapraszamy do obejrzenia ...
0
Cykle edukacyjne EDUKACJA Podstawy Programowania ICD

Algorytmy najnowocześniejszych urządzeń wysokoenergetycznych – zostają ciągle modyfikowane aby zredukować liczbę nieadekwatnych urządzeń. Wydłużanie czasu detekcji może jednak spowodować brak rozpoznania VT/VF. Jakie nowe algorytmy zostały wprowadzone w urządzeniu INTICA? Jakie mają zalety i ograniczenia? Jak je programować? ...
0