Tips&Tricks zabiegowe

Tips&Tricks zabiegowe

      Jest to zapis zjawiska Safety Pacing. W trybach pracy dwujamowych w przypadku, gdy zaraz po wystymulowanym pobudzeniu przedsionkowym pojawi się jakiś sygnał w kanale komorowym, urządzenie dostarczy impuls stymulacyjny w komorze po 110 ms od ...
0
EDUKACJA Tips&Tricks zabiegowe

Auto: dr hab. n. med. Marcin Grabowski ...
0
Tips&Tricks zabiegowe

Auto: dr hab. n. med. Marcin Grabowski ...
0
EDUKACJA Tips&Tricks zabiegowe

Auto: dr hab. n. med. Marcin Grabowski ...
0