ZAGADKI

ZAGADKI

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz ...
0
ZAGADKI

Opracowanie: prof. hab. dr n. med. Andrzej Przybylski, Mikołaj Łuczak ...
0
Zagadka Programowanie ICD, dlaczego ICD rozpoznało VF?

[rapid_quiz question=”Programowanie ICD. Dlaczego ICD rozpoznało VF? ” answer=”rytm nieznacznie przyśpieszył – spełnione kryterium 24 z 30″ options=”spełnione kryterium 18 z 24|spełnione kryterium 24 z 30|rytm nieznacznie przyśpieszył – spełnione kryterium 24 z 30|upłynął czas opóźnienia detekcji VF ...
0
ZAGADKI

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz ...
0
ZAGADKI

Autor: dr n. med. Andrzej Cacko [rapid_quiz question=”Zapis EGM zarejestrowany przez urządzenie CRT. Zaburzenia wyczuwania elektrody przedsionkowej. Część wykrytych pobudzeń przedsionkowych jest oznaczona jako As (rozpoznane jako pobudzenie przedsionkowe własne), pozostałe jako Ars (w refrakcji). Dlaczego układ CRT dopuszcza ...
0