ZAGADKI

ZAGADKI

Opracowanie: prof. hab. dr n. med. Andrzej Przybylski, Mikołaj Łuczak ...
0
Zagadka Programowanie ICD, dlaczego ICD rozpoznało VF?

[rapid_quiz question=”Programowanie ICD. Dlaczego ICD rozpoznało VF? ” answer=”rytm nieznacznie przyśpieszył – spełnione kryterium 24 z 30″ options=”spełnione kryterium 18 z 24|spełnione kryterium 24 z 30|rytm nieznacznie przyśpieszył – spełnione kryterium 24 z 30|upłynął czas opóźnienia detekcji VF ...
0
ZAGADKI

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz ...
0
ZAGADKI

Autor: dr n. med. Andrzej Cacko [rapid_quiz question=”Zapis EGM zarejestrowany przez urządzenie CRT. Zaburzenia wyczuwania elektrody przedsionkowej. Część wykrytych pobudzeń przedsionkowych jest oznaczona jako As (rozpoznane jako pobudzenie przedsionkowe własne), pozostałe jako Ars (w refrakcji). Dlaczego układ CRT dopuszcza ...
0
AKTUALNOŚCI ZAGADKI

Autor: dr Łukasz J. Januszkiewicz [rapid_quiz question=”84-letnia kobieta zgłosiła się na przyspieszoną kontrolę stymulatora typu DDD z powodu zasłabnięć z następczymi urazami. W trakcie kontroli stwierdzono kilkanaście epizodów zaklasyfikowanych przez układ jako szybkie rytmy komorowe. Co przedstawia zapis ...
0
AKTUALNOŚCI ZAGADKI

  [rapid_quiz question=”Rycina 1. przedstawia zapis epizodu tachyarytmii u pacjenta z CRT z okresową niedoczułością w kanale elektrody LV. Parametry układu przedstawiono na rycinie 2. Skąd okresowy brak stymulacji LV po wykrytych pobudzeniach w kanale RV?” answer=”Klasyfikacja pobudzeń ...
0
ZAGADKI

[rapid_quiz question=”Czemu NIE mogą odpowiadać markery na plocie, oznaczające najkrótsze interwały VV (zapis z urządzenia ICD-DR)?” answer=”T-wave oversensing” options=”T-wave oversensing|Ventricular Safety Pacing|QRS double counting|Ventricular oversensing” notes=”Prawidłowa odpowiedź: 1 Plot przedstawia zapis zarejestrowany przez urządzenie ICD-DR. W zapisie zwraca ...
0