ZAGADKI

ZAGADKI

 [rapid_quiz question=”Która odpowiedź jest nieprawidłowa (urządzenie Biotronik Talos DR)?” answer=”niemiarowa stymulacja podczas epizodu wyklucza PMT” options=”trigerem arytmii jest zapewne zbyt długo zaprogramowany czas AV|podobne epizody pacjent może odczuwać jako kołatanie serca|w zapisie nie stwierdza się wykładników nieskutecznej stymulacji ...
0
ZAGADKI

    [rapid_quiz question=”Jakie zjawisko zostało przedstawione na powyższym IEGM?” answer=”Funkcjonalny undersending w kanale przedsionkowym” options=”Nieskuteczna stymulacja komorowa|Undersensing w kanale przedsionkowym spowodowany zbyt małą amplitudą pobudzenia|Funkcjonalny undersending w kanale przedsionkowym|Adekwatny Mode Switch” notes=”Zapis IEGM pochodzi ze stymulatora serca ...
0
ZAGADKI

[rapid_quiz question=”Jaka jest przyczyna okresowego braku stymulacji dwukomorowej?” answer=”za niski UTR” options=”nieadekwatny Mode Switch i rozkojarzenie przedsionkowo-komorowe w trybie DDI|za długi PVARP|za niski UTR|prawidłowa reakcja urządzenia na równoczesny częstoskurcz nadkomorowy i komorowy” notes=”Prawidłowa odpowiedź: za niski UTR W ...
0