antykoagulanty

antykoagulanty

DONIESIENIA
Prognostyczna i patologiczne znaczenie AHRE nie jest jeszcze w pełni poznany. Próby kliniczne terapii OAC są przeprowadzane w celu określenia, czy interwencja terapeutyczna może być korzystna dla pacjentów ...
0

DONIESIENIA
Najnowsze dane sugerują, że AF jest niezależnie związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia nagłej śmierci sercowej. U pacjentów ze zdiagnozowanym AF, leczonych przeciwzakrzepowo, nagły zgon sercowy stanowi > 20% ...
0