wypadki drogowe

wypadki drogowe

DONIESIENIA
Naukowcy szacują, że częstość występowania poważnych wypadków drogowych z konsekwencjami obrażeń ciała lub śmierci jest znacznie mniejsza u pacjentów z częstymi omdleniami wazowagalnymi niż w populacji ogólnej. Badanie ...
0