Webinar

W prezentowanej metaanalizie nie wykazano, by dodanie defibrylatora do terapii resynchronizującej poprawiało istotnie rokowanie u ...

Podczas ostatniego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego przestawiono wytyczne postępowania z pacjentami z migotaniem przedsionków. Do ...

HeartBeat Journal