Uwaga!

Uprzejmie informujemy, iż treści umieszczone na tym portalu są materiałami naukowymi, przeznaczonymi wyłącznie dla podmiotów profesjonalnych, czynnie zajmujących się elektroterapią.

Akceptuję i oświadczam, że jestem podmiotem profesjonalnym:

Potwierdzam

Najnowsze

Prognozowanie zaostrzeń niewydolności serca z perspektywy urządzeń wszczepialnych –nowe możliwości w zdalnej kontroli pacjentów objętych Home Monitoringiem