Webinar

Podczas ostatniego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego przestawiono wytyczne postępowania z pacjentami z migotaniem przedsionków. Do ...

Autorzy pytań: Ewelina Boczar, 2,3 – Marcin Witkowski, 4,5 – Zbigniew Orski ...
HeartBeat Journal