• Konsensus EHRA dot. implantacji CIED

  Opublikowany w Europace i przedstawiony na Kongresie EHRA konsensus dot. implantacji CIED precyzuje aktualną dot. wykonywania zabiegów z zakresu elektroterapii. Poniżej przedstawiono najważniejsze zalecenia z dokumentu. Zalecenia ogólne  Zabieg powinien być przeprowadzany lub nadzorowany przez doświadczonego ...

 • Zalecenia EHRA i EAPC dot. rehabilitacji pacjentów z CIED

  Na łamach Europace ukazał się konsensus podsumowujący aktualne zalecenia Europejskiej Asocjacji Rytmu Serca i Europejskiej Asocjacji Kardiologii Prewencyjnej dot. rehabilitacji pacjentów z elektronicznymi urządzeniami wszczepialnymi (CIED). Podkreślono w nim, że rehabilitacja kardiologiczna pomaga pacjentom z CIED ...

 • EHRA 2021: zalety elektrod DX

  Podczas EHRA 2021 odbyła się sesja „Mniej znaczy więcej – czy wciąż potrzebujemy elektrody przedsionkowej do wyczuwania w przedsionku?” pod patronatem firmy Biotronik.  Prof. Reza Wakili z Essen w wykładzie dot. implantacji jednojamowego ICD z wyczuwaniem w ...

 • “Meet The Expert”

  Zaburzenia rytmu serca u pacjentów z COVID-19 prof. dr hab. n. med Andrzej Przybylski, prof. dr hab. n. med Marcin Grabowski ...

 • Meet the Expert – implantacją układu CRT-D

  zapraszamy do zapisów poprzez mail: sekretariat@akademiaelektroetarpii.plLiczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń ...

Webinar

Podczas tegorocznej Konferencji EHRA online przedstawiono nowe zalecenia poświęcone terapii resynchronizującej. Znajdziemy w nich 5 ...

Podczas ostatniego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego przestawiono wytyczne postępowania z pacjentami z migotaniem przedsionków. Do ...

Autor pytań: dr hab. n. med. Andrzej Cacko ...
HeartBeat Journal