Archives for 2015

Yearly Archives: 2015

ZAGADKI

[rapid_quiz question=”Czemu NIE mogą odpowiadać markery na plocie, oznaczające najkrótsze interwały VV (zapis z urządzenia ICD-DR)?” answer=”T-wave oversensing” options=”T-wave oversensing|Ventricular Safety Pacing|QRS double counting|Ventricular oversensing” notes=”Prawidłowa odpowiedź: 1 Plot przedstawia zapis zarejestrowany przez urządzenie ICD-DR. W zapisie zwraca ...
0
Doniesienia medialne

W Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wprowadzono do użycia nowoczesny system do monitorowania pacjentów z wszczepionymi urządzeniami do elektroterapii serca: stymulatorami serca i kardiowerterami-defibrylatorami. Czytaj więcej na http://pulsmedycyny.pl/4381006,56188,zdalny-monitoring-kardiologiczny-juz-dziala ...
0
DONIESIENIA

Kardiowertera-defibrylatora (ICD) jest wyraźnie skuteczną terapią dla wybranych pacjentów w definiowalnych populacji. Korzyści i zagrożenia związane z ICD wynikają bezpośrednio z właściwego programowania i decyzji operacyjnych. Źródło: http://www.hrsonline.org/Practice-Guidance/Clinical-Guidelines-Documents/2015-HRS-EHRA-APHRS-SOLAECE-Expert-Consensus-Statement-on-Optimal-Implantable-Cardioverter-Defibrillator-Programming-and-Testing POBIERZ – Nowe wytyczne programowania ICD-HRS 2015. ...
0
EDUKACJA opracowania edukacyjne

ITREVIA. Programowanie ICD – część 1 – TACHY Programowanie funkcji TACHY w implantowanych ICD – pomimo wielu opublikowanych badań – pozostaje wciąż trudnym problemem klinicznym. Każda firma ma swoje szczególne algorytmy, swoje własne rekomendacje jak najoptymalniej programować ICD ...
0
DONIESIENIA

Pierwsze w swoim rodzaju wnioski płyną z dwóch niezależnych badań, w których został zidentyfikowany gen związany z nagłą śmiercią sercową. W badaniach sprawdzano markery genetyczne, aby określić nieprawidłowości genów, które mogą wiązać się z tachyarytmiami komorowymi prowadzącymi do ...
0
DONIESIENIA

EBR Systems ogłosił zatwierdzenie znaku CE dla Technologii WiSE, która jest jedynym na świecie bezprzewodowym układem stymulującym wsierdzia dla terapii resynchronizującej (CRT). Technologia WiSE składa się z małej elektrody wszczepionej w lewej komorze. Z każdym uderzeniem serca otrzymuje ...
0
DONIESIENIA

Według badań przedstawionych przez Nathana Denhama, kardiologa w Szpitalu Warrington w Wielkiej Brytanii, kontrole stymulatorów są dobrym sposobem identyfikacji nowych przypadków migotania przedsionków (AF) tak, że umożliwiają wdrożenie terapii przeciwzakrzepowej w celu zapobiegania udarom mózgu. Według Denhama Migotanie ...
0
AKTUALNOŚCI

Do korzyści telemedycyny zalicza się przede wszystkim szybkość interwencji, minimalizację dystansu między chorym a pracownikiem ochrony zdrowia czy zwiększenie dostępności opieki specjalistycznej. O takiej formie świadczenia usług medycznych na odległość opowiada Marcie Sułkowskiej dr hab. med. Marcin Grabowski, ...
0
DONIESIENIA

Nagła śmierć sercowa w sporcie jest zwykle powodowana przez dziedziczne lub wrodzone wady serca. Jednak według badaczy z St George’s, Uniwersity of London w Wielkiej Brytanii duży odsetek śmierci może także występować w anatomicznie zdrowych sercach – co ...
0
DONIESIENIA

Firma Biotronik otrzymała oznakowanie zgodności CE dla dwóch ostatnich generacji urządzeń ProMRI do terapii resynchronizującej serce z funkcją defibrylatora (CRT-Ds.). Homologacja pozwala na obrazowanie całego ciała metodą rezonansu magnetycznego. Od 2013 roku Biotronik oferował urządzenia CRT-Ds do warunkowego ...
0