2017_08_30 Wyniki terapii „up grade” do stymulacji resynchronizującej – podsumowanie Narodowego Amerykańskiego Rejestru z lat 2003–2013 (3).003