Pytania testowe – część 29

Pytania testowe – część 29

Autor pytań: dr Jakub Rokicki

1. Jaka jest prawdopodobna przyczyna rozpoznania epizodu oznaczonego jako „VF”?

Prawdopodobną przyczyną rozpoznania „VF” jest uszkodzenie prawokomorowej elektrody defibrylującej. Trzaski odczytywane w kanale RV traktowane są przez urządzenie jako pobudzenia komorowe, których częstość przekroczyła granicę zaprogramowanej strefy rozpoznania migotania komór. Biorąc pod uwagę nieregularny charakter trzasków elektrodzie prawokomorowej, najbardziej prawdopodobną przyczyną jest uszkodzenie elektrody w zakresie obwodu wyczuwającego (sensing). W związku z wystąpieniem u pacjenta serii nieadekwatnych interwencji pacjentowi wyłączono strefy detekcji tachyarytmii i skierowano do przezżylnego usunięcia i wymiany prawokomorowej elektrody defibrylującej.

Rycina 2. Wynik pomiarów wyczuwania i oporności na elektrodach

Rycina 3. Zapis terapii wysokoenergetycznych

Odpowiedź niepoprawna

2. Co zaobserwowano po wszczepieniu układu CRT-D?

U pacjenta po wszczepieniu urządzenia do resynchronizacji serca typu CRT-D wykonano rutynowo prześwietlenie klatki piersiowej PA w dniu wszczepienia (Rycina 4). Jakie można postawić rozpoznanie?

Rycina 4. Radiogram klatki piersiowej w projekcji PA u pacjenta po wszczepieniu układu CRT-D.

Na wykonanym radiogramie można zauważyć lewostronną odmę opłucnową (zaznaczono na Rycina 5 kolorem czerwonym). Wszczepienie układu jest zazwyczaj bezpieczną procedurą. Ryzyko poważnych powikłań, takich jak odma opłucnowa szacuje się na mniej niż 1% i związane jest najczęściej z uszkodzeniem opłucnej po stronie wszczepianego urządzenia przez igłę podczas nakłucia żyły podobojczykowej. W kolejnym dniu pacjentowi w stabilnym stanie wykonano dodatkowy radiogram klatki piersiowej, by ustalić dynamikę zmian (Rycina 6). W związku z brakiem objawów podmiotowych i szerokością zmiany większą niż 2 cm założono drenaż opłucnowy po stronie lewej. Pacjenta po 4 dniach wypisano w dobrym stanie ogólnym do domu.

Rycina 5. Lewostronna odma opłucnowa u pacjenta z implantowanym układem CRT-D (zaznaczono na czerwono)

Rycina 6. Radiogram klatki piersiowej w projekcji PA u pacjenta w dobie po zabiegu wszczepienia układu CRT-D.

Odpowiedź niepoprawna

Powiązane artykuły