Dlaczego układ CRT dopuszcza różne czasy AV (As-RVs(p))?

Autor: dr n. med. Andrzej Cacko

zagadka_kwiecień_2016

[rapid_quiz question=”Zapis EGM zarejestrowany przez urządzenie CRT. Zaburzenia wyczuwania elektrody przedsionkowej. Część wykrytych pobudzeń przedsionkowych jest oznaczona jako As (rozpoznane jako pobudzenie przedsionkowe własne), pozostałe jako Ars (w refrakcji). Dlaczego układ CRT dopuszcza różne czasy AV (As-RVs(p))?” answer=”Układ pracuje w trybie asynchronicznym” options=”Okresowo obserwujemy nieskuteczną stymulację prawokomorową|Zaprogramowano zbyt długi czas AV|Układ pracuje w trybie asynchronicznym|Występują zaburzenia wyczuwania w kanale prawokomorowym” notes=”Odpowiedź prawidłowa: 3. Przedstawiony zapis EGM zarejestrowano u pacjenta z uszkodzoną elektrodą przedsionkową.
Obserwowano nadczułość w kanale przedsionkowym, okresowo również nieskuteczną stymulację przedsionkową. W kanale przedsionkowym nieprawidłowo rejestrowane są liczne pobudzenia. Pierwsze pobudzenie w serii otrzymuje marker As, następne Ars, jeżeli znajdują się w czasie refrakcji po poprzedzającym pobudzeniu As. W przypadku układu CRT pracującego w trybie DDD każde pobudzenie przedsionkowe oznaczone jako As powinno rozpoczynać czas AV. Jeżeli w zaprogramowanym czasie AV nie zostanie rozpoznane własne pobudzenie komorowe zostanie dostarczony impuls stymulacji komorowej (oczywiście z zachowaniem kryterium UTR). W przedstawionym zapisie EGM czas między pierwszym markerem As a markerami stymulacji komorowej wynosi ponad 200 ms. W drugim i trzecim cyklu As-R(L)Vp czas AV wynosi około 120 ms, w czwartym i siódmym prawie 200 ms. Przyczyną zmienności czasów AV jest tryb, w jakim w trakcie zapisu EGM pracowało urządzenie ? informacja o trybie pracy układu znajduje się na początku zapisu. Z powodu licznych nieprawidłowo rozpoznawanych pobudzeń w kanale przedsionkowym spełnione zostało kryterium Mode Switch, urządzenie przeszło w tryb pracy DDI. W trybie DDI synchronia przedsionkowo-komorowa zachowana jest jedynie podczas stymulacji przedsionkowo-komorowej. W przypadku rytmu przedsionkowego własnego/rozpoznanego szybszego niż rytm podstawowy, układ działa jak dwa układy niezależne od siebie: AAI (który obserwuje szybki rytm w kanale przedsionkowym i nie stymuluje) i VVI (który zabezpiecza rytm komór, stymulując komory z zaprogramowaną częstością niezależnie od rytmu rozpoznanego w kanale przedsionkowym). Analizując zapisy EGM zawsze należy poszukiwać markerów opisujących obecny tryb stymulacji.
W zapisie EGM nie odnajdujemy przesłanek nieskutecznej stymulacji przedsionkowej ani zaburzeń wyczuwania w kanałach komorowych. “]
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły