Pytania testowe – część 7

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz

1. U którego pacjenta należy (klasa I zaleceń) wszczepić układ stymulujący serce?

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: E) B i C

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: E) B i C

2. Wskazaniem klasy I do stałej stymulacji serca u chorych z wrodzonym blokiem przedsionkowo-komorowym III stopnia jest:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: A) obecność objawów

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: A) obecność objawów

3. Badaniami oceniającymi zastosowanie implantowanych kardiowerterów-defibrylatorów w prewencji wtórnej nagłego zgonu sercowego były:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: D) A i B

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: D) A i B

4. Które stwierdzenie na temat ?cross-talku? jest prawidłowe?

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: A) jest zjawiskiem potencjalnie letalnym u chorych z blokiem całkowitym bez rytmu zastępczego

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: A) jest zjawiskiem potencjalnie letalnym u chorych z blokiem całkowitym bez rytmu zastępczego

5. Poniższy zapis IEGM przedstawia:

Poprawnie

Odpowiedź prawidłowa: D) test progu defibrylacji z indukcją arytmii stymulacją o częstotliwości 50 Hz

Niepoprawnie

Odpowiedź prawidłowa: D) test progu defibrylacji z indukcją arytmii stymulacją o częstotliwości 50 Hz

6. Z jakim trybem stymulacji oraz ewentualną nieprawidłowością mamy do czynienia w zapisie pochodzącym z badania holterowskiego EKG?

Poprawnie

Odpowiedź prawidłowa: A) AAI ? prawidłowe działanie stymulatora

Niepoprawnie

Odpowiedź prawidłowa: A) AAI ? prawidłowe działanie stymulatora

7. Poniższy zapis IEGM u pacjenta z CRT-D przedstawia:

Poprawnie

Odpowiedź prawidłowa: D) stymulację anodalną prawej komory i prawidłową stymulację lewej komory

Niepoprawnie

Odpowiedź prawidłowa: D) stymulację anodalną prawej komory i prawidłową stymulację lewej komory

8. Na podstawie zaprezentowanego IEGM możemy rozpoznać:

Poprawnie

Odpowiedź prawidłowa: E) nieadekwatną terapię ATP spowodowaną nadczułością wobec załamka T

Niepoprawnie

Odpowiedź prawidłowa: E) nieadekwatną terapię ATP spowodowaną nadczułością wobec załamka T

Poprawnie

Odpowiedź prawidłowa: D) nieprawidłowa detekcja VF spowodowana uszkodzeniem elektrody defibrylującej

Niepoprawnie

Odpowiedź prawidłowa: D) nieprawidłowa detekcja VF spowodowana uszkodzeniem elektrody defibrylującej

10. W przedstawionym EKG pacjenta z układem stymulującym typu VVI można stwierdzić:

Poprawnie

Odpowiedź prawidłowa: C) skuteczną stymulację, zaburzenia wyczuwania

Niepoprawnie

Odpowiedź prawidłowa: C) skuteczną stymulację, zaburzenia wyczuwania

 

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły