Pytania testowe – część 11

1. Gdzie jest zlokalizowana końcówka elektrody komorowej?

Poprawnie

Poprawna odpowiedź: B) RVA

Niepoprawnie

Poprawna odpowiedź: B) RVA

2. Gdzie jest zlokalizowana końcówka elektrody komorowej?

Poprawnie

Poprawna odpowiedź: B) RVA

Niepoprawnie

Poprawna odpowiedź: B) RVA

3. Gdzie jest zlokalizowana końcówka elektrody komorowej?

Poprawnie

Poprawna odpowieź: A) RVOT

Niepoprawnie

Poprawna odpowieź: A) RVOT

4. Pacjent ze stymulatorem serca w trybie stymulacji DDDR, podstawowa częstość stymulacji 50/min, zapis EGM zarejestrowany podczas kontroli pacjenta. Jaka zmiana parametrów pracy wszczepionego układu będzie postępowaniem z wyboru w takim przypadku?

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: D) Wydłużenie okresu zaślepienia w kanale przedsionkowym (PVAB)

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: D) Wydłużenie okresu zaślepienia w kanale przedsionkowym (PVAB)

5. Zapis z 24-godzinnej rejestracji czynności elektrycznej serca. Jakie zjawiska występują w czwartym zespole QRS?

Poprawnie

Poprawna odpowiedź: D) Prawidłowe B i C

Niepoprawnie

Poprawna odpowiedź: D) Prawidłowe B i C

6. Zapis z 24-godzinnej rejestracji czynności elektrycznej serca. Warunkiem stymulacji komorowej w czwartym zespole QRS jest wszystko z wyjątkiem?

  1. Niedoczułość w kanale komorowym
  2. Prawidłowe wyczuwanie w kanale komorowym
  3. Stymulacja przedsionkowa tuż przed lub w trakcie trwania sygnału w kanale komorowym
  4. Skuteczna stymulacja przedsionkowa
  5. Skuteczna stymulacja komorowaPoprawnie

Poprawna odpowiedź: C)  1, 4, 5

Niepoprawnie

Poprawna odpowiedź: C)  1, 4, 5

7. DDD, LR 60/min, UTR 120/min, AV delay od 180 do 250 ms, PVARP 475 ms, Min PVARP 165 ms
Jakie zjawisko przedstawia zapis EKG?

Poprawnie

Poprawna odpowiedź: C) Częstoskurcz niekończącej się pętli i prawidłowe zachowanie stymulatora

Niepoprawnie

Poprawna odpowiedź: C) Częstoskurcz niekończącej się pętli i prawidłowe zachowanie stymulatora

8. DDD, LR 60/min, UTR 120/min, AV delay od 180 do 250 ms, PVARP 475 ms, Min PVARP 165 ms
Zakończenie szybkiej stymulacji komorowej wynika z:

Poprawnie

Poprawna odpowiedź: C) Epizodu niedoczułości funkcjonalnej w kanale przedsionkowym

Niepoprawnie

Poprawna odpowiedź: C) Epizodu niedoczułości funkcjonalnej w kanale przedsionkowym

9. DDD, LR 60/min, UTR 120/min, AV delay od 180 do 250 ms, PVARP 475 ms, Min PVARP 165 ms
Warunkiem wystąpienia epizodu przedstawionego na zapisie EKG nie jest:

Poprawnie

Poprawna odpowiedź: E) Zbyt krótki interwał przedsionkowo-komorowy

Niepoprawnie

Poprawna odpowiedź: E) Zbyt krótki interwał przedsionkowo-komorowy

10. DDD, LR 60/min, UTR 120/min, AV delay od 180 do 250 ms, PVARP 475 ms, Min PVARP 165 ms
Automatyczny algorytm, który zadziałał w trakcie zapisu EKG kolejno:

 

Poprawnie

Poprawna odpowiedź: A) Wydłuża AVD, następnie wydłuża PVARP

Niepoprawnie

Poprawna odpowiedź: A) Wydłuża AVD, następnie wydłuża PVARP

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły