Co przedstawia poniższy zapis?

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz

64-letnia kobieta z implantowanym w 2011 r. w prewencji pierwotnej układem ICD-VR została przyjęta do szpitala z powodu 4 wyładowań układu poprzedzonych sygnałem dźwiękowym wydawanym przez urządzenie w dniu dyżuru. Co przedstawia poniższy zapis?

Odpowiedź poprawna

Poprawna odpowiedź to odpowiedź D.
Zapis przedstawia pęknięcie elektrody. Przedstawiony  na rycinie 2 tachogram może już wzbudzić pierwsze wątpliwości dot. adekwatności interwencji układu, ponieważ czasy RR są niemiarowe. Na rycinie 3 i 4 przedstawiono zapis IEGM epizodu. Proszę zwrócić uwagę na zapis z kanału RVtip to RVring i Can to RVcoil. W kanale RVtip to RVcoil można zaobserwować liczne artefakty o wysokich amplitudach, które nie są obecne w kanale dalekiego pola. To wyklucza już obecność interferencji elektromagnetycznej. Zapis IEGM w kanale dalekiego pola pokazuje miarowy rytm o częstości ok. 60/min., co pozwala wykluczyć obecność migotania komór czy migotania przedsionków. Proszę zwrócić uwagę, że wyładowanie nie przerwało epizodu.

Zapis oporności elektrody RV pokazuje wzrost impedancji, który uruchomiła alert dźwiękowy. Nie zawsze uszkodzenie elektrody wiąże się ze zmianą jej oporności. W diagnostyce może być pomocny rentgen klatki piersiowej, w którym czasem udaje się zaobserwować przerwanie elektrody. Podczas manipulacji urządzeniem w okolicy loży wzbudzano artefakty w zapisie IEGM, co może sugerować obecność pęknięcie elektrody w okolicy puszki. Również ruchy pacjentki podczas kontroli układu wzbudzały artefakty, które były zliczane w strefie detekcji. Wyłączono detekcję tachyarytmii, pacjentkę zgłoszono do przezskórnego usunięcia elektrody.

Odpowiedź niepoprawna

Poprawna odpowiedź to odpowiedź D.
Zapis przedstawia pęknięcie elektrody. Przedstawiony  na rycinie 2 tachogram może już wzbudzić pierwsze wątpliwości dot. adekwatności interwencji układu, ponieważ czasy RR są niemiarowe. Na rycinie 3 i 4 przedstawiono zapis IEGM epizodu. Proszę zwrócić uwagę na zapis z kanału RVtip to RVring i Can to RVcoil. W kanale RVtip to RVcoil można zaobserwować liczne artefakty o wysokich amplitudach, które nie są obecne w kanale dalekiego pola. To wyklucza już obecność interferencji elektromagnetycznej. Zapis IEGM w kanale dalekiego pola pokazuje miarowy rytm o częstości ok. 60/min., co pozwala wykluczyć obecność migotania komór czy migotania przedsionków. Proszę zwrócić uwagę, że wyładowanie nie przerwało epizodu.

Zapis oporności elektrody RV pokazuje wzrost impedancji, który uruchomiła alert dźwiękowy. Nie zawsze uszkodzenie elektrody wiąże się ze zmianą jej oporności. W diagnostyce może być pomocny rentgen klatki piersiowej, w którym czasem udaje się zaobserwować przerwanie elektrody. Podczas manipulacji urządzeniem w okolicy loży wzbudzano artefakty w zapisie IEGM, co może sugerować obecność pęknięcie elektrody w okolicy puszki. Również ruchy pacjentki podczas kontroli układu wzbudzały artefakty, które były zliczane w strefie detekcji. Wyłączono detekcję tachyarytmii, pacjentkę zgłoszono do przezskórnego usunięcia elektrody.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły