ANTYBIOTYKOTERAPIA. PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO ZABIEGU

ANTYBIOTYKOTERAPIA. PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO ZABIEGU

Infekcja po zabiegu implantacji lub reimplantacji – to jedno z najgroźniejszych powikłań. Profilaktyczne podawanie antybiotyku wydaje się być z uwagi na rodzaj zabiegu, w pełni uzasadnione. Poniżej aktualny stan wiedzy an temat profilaktycznego podawania antybiotyku przed zabiegiem implantacji i reimplantacji układu.

 

dr Marcin Gułaj

Antybiotykoterapia. Przygotowanie pacjenta do zabiegu. –  ZOBACZ