PROGRAMOWANIE WYSOKIEJ LICZBY ATP

PROGRAMOWANIE WYSOKIEJ LICZBY ATP

Aspekty bezpieczeństwa i skuteczności programowania wysokiej liczby ATP w strefie szybkiego częstoskurczu komorowego na podstawie prospektywnego badania z ośrodka francuskiego opartego na wynikach badania PainFREE RX.

Anna Nowek

Programowanie wysokiej liczby ATP –  ZOBACZ