Ablacja cewnikowa a konwencjonalne leczenie u pacjentów z dysfunkcją lewej komory i migotaniem przedsionków – podsumowanie


Ablacja cewnikowa a konwencjonalne leczenie u pacjentów z dysfunkcją lewej komory i migotaniem przedsionków – podsumowanie


Zapraszamy do zapoznania się z wynikami pierwszego randomizowanego badania oceniającego skuteczność ablacji AF na śmiertelność i zachorowalność u pacjentów z niewydolnością serca.

Autor: Diana Paskudzka