Ablacja łącza i resynchronizacja lepsza od farmakologicznej kontroli częstości rytmu w migotaniu przedsionków

Ablacja łącza przedsionkowo-komorowego i implantacja układu do resynchronizacji zmniejsza śmiertelność w porównaniu do farmakologicznej kontroli częstości rytmu komór u pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków i wąskim zespołem QRS z wywiadem hospitalizacji z powodu niewydolności serca. Do badania APAF-CRT włączano pacjentów z utrwalonym, objawowym migotaniem przedsionków (>6 miesięcy), z zespołem QRS ?110 ms i co najmniej jedną hospitalizacją z powodu niewydolności serca. W sumie 133 pacjentów zrandomizowano do ablacji łącza i implantacji CRT lub farmakologicznej kontroli częstości rytmu komór. Średni wiek wyniósł 73?10 lat, a 53% stanowili mężczyźni. Po 29 miesiącach obserwacji badanie zostało przedwcześnie zakończone po okresowej analizie. W grupie ablacji i CRT zmarło 7 chorych (11%) a w grupie farmakoterapii ? 20 (29%) (HR 0,26, 95% CI 0,10-0,65, p=0,004). Korzyści z ablacji i resynchronizacji były podobne zarówno u osób z EF ?35% jak i osób z EF >35%. Punkt końcowy złożony ze śmiertelności i hospitalizacji z powodu niewydolności serca występował istotnie rzadziej w grupie ablacji i CRT (29% vs. 51%, HR 0,40, 95% CI 0,22-0,73, p=0,002).

https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehab569/6358077

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły