Ablacja migotania przedsionków w niewydolności serca – metaanaliza

Metaanaliza randomizowanych badań klinicznych potwierdza skuteczność ablacji migotania przedsionków w redukcji śmiertelności pacjentów z niewydolnością serca. Przeszukano bazy PubMed, Embase, Cochrane Central Register of Clinical Trials. Znaleziono 8 badań klinicznych z randomizacją porównujących ablację podłoża arytmii z leczeniem zachowawczym osób z migotaniem przedsionków i niewydolnością serca, do których włączono 2121 chorych o średnim wieku 65 lat. Pacjenci byli obserwowani średnio blisko 33 miesiące. W grupie leczonej ablacją śmiertelność całkowita był niższa niż w grupie kontrolnej (8,8% vs. 13,5%, RR 0,65, 95% CI 0,51-0,83, p=0,0005). Przełożyło się to na 35-proc. względną redukcję ryzyka zgonu i 4,7-proc. bezwzględną redukcję ryzyka zgonu wśród osób po ablacji. Osoby leczone ablacją odniosły poprawę w zakresie wzrostu frakcji wyrzutowej (+9,4±7,6% w grupie ablacji vs. +3,3±8% w grupie kontrolnej, p<0,001). Nawroty migotania przedsionków były rzadsze w grupie ablacji (39,9% vs. 69,6%, RR 0,55, 95% CI 0,40-0,76, p<0,001).  

Created with BioRender, licensed version purchased by Sylwester Rogula

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jce.15622

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły