Ablacja PFA w praktyce klinicznej

Ablacja za pomocą technologii Pulse Field Ablation (PFA) cechuje się wysoką skutecznością, bardzo dobrym profilem bezpieczeństwa i krótkim czasem zabiegu. Do międzynarodowego rejestru EU-PORIA włączono kolejnych 1233 chorych z migotaniem przedsionków zakwalifikowanych do ablacji za pomocą PFA w siedmiu ośrodkach w Europie. Średni wiek wyniósł 66 lat, a 60% osób miało napadową formę arytmii. Mediana czasu zabiegu wyniosła 58 minut, a czas skopi 14 minut. Poważne powikłania stwierdzono w 1,7% przypadków – 1,1% stanowiła tamponada, a 0,6% – udar mózgu (w tym jeden przypadek zakończony zgonem). W trakcie rocznej obserwacji 74% osób (80% w przypadku napadowego migotania i 66% z przetrwałym migotaniem) nie miało nawrotu arytmii. 

https://academic.oup.com/europace/advance-article/doi/10.1093/europace/euad185/7209714

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły