Ablacja powinna być preferowanym podejściem przy lekoopornym częstoskurczu komorowym

Ablacja powinna być preferowanym podejściem przy lekoopornym częstoskurczu komorowym

W wieloośrodkowym, randomizowanym, kontrolowanym badaniu wykazano, że ablacja cewnikowa jest lepsza niż zintensyfikowane leczenie antyarytmiczne w zmniejszaniu śmierci, odpowiednich wstrząsach ICD oraz burzy elektrycznej u pacjentów z kardiomiopatią niedokrwienną, z ICD, który mieli częstoskurcz komorowy pomimo leków antyarytmicznych. Dlatego autorzy badania sugerują, że próby ablacji należy przedkładać nad antyarytmiczne leczenie farmakologiczne w tej populacji pacjentów. W badaniu wzięło udział 259 pacjentów z 22 ośrodków w Kanadzie, Europie, USA i Australii. Zdarzenia niepożądane były zazwyczaj częstsze wśród pacjentów z farmakoterapią antyarytmiczną niż w grupie ablacji, znacznie więcej epizodów zaburzeń czynności wątroby, ataksji, drżenia lub ubocznych efektów z powodu zmian terapii wystąpiło w grupie leczenia antyarytmicznego. Z kolei wśród pacjentów w grupie ablacji występowała tendencja do częstszych powikłań po zabiegach w tym: poważnych krwawień, uszkodzenia naczyń, perforacji serca i bloku serca.

Autor: Michał Chudzik

 Źródło/a: http://www.cxvascular.com/crn-latest-news/cardiac-rhythm-news—latest-news/ablation-should-be-preferred-approach-in-drug-resistant-ventricular-tachycardia—-

POBIERZ – Ablacja powinna być preferowanym  podejściem przy lekoodpornym częstoskurczu komorowym