Ablacja prądem o częstotliwości radiowej (RFCA) przynosi korzyści u pacjentów z nawracającym VT

THERMOCOOL VT jest prospektywnym, wieloośrodkowym, nierandomizowanym badaniem, które opublikowano w lutym w Journal of the American College of Cardiology. Wykazano, że ablacja prądem o częstotliwości radiowej (RFCA) znacznie zmniejsza epizody VT i poprawia jakość życia w czasie sześciu miesięcy. Badanie miało na celu ocenę długoterminowego bezpieczeństwa i skuteczności RFCA przy użyciu cewnika NAVISTAR Thermocool firmy Biosense Webster. Marchlinski i współpracownicy analizowali pacjentów z utrwalonym, monomorficznym VT związanym z chorobą wieńcową przy specyficznych zdarzeniach niepożądanych w ciągu siedmiu dni leczenia. Sprawdzali również: czas trwania hospitalizacji, nawroty przetrwałego, monomorficznego VT, jakość życia mierzoną przez Hospital Anxiety and Depression Scale, jedno-, dwu-, trzy-letnie przeżycie, objawową kontrolę tachykardii oraz zażywanie amiodaronu. W badaniu wzięło udział 249 pacjentów. Na podstawie tych wyników, autorzy doszli do wniosku, że ablacja RF zmniejsza wyładowania ICD i epizody VT a tym samym poprawia jakość życia w ciągu sześciu miesięcy. Jednakże niepokój wzbudza 50% odsetek nawrotu arytmii w ciągu 2 lat oraz śmiertelność 25% w ciągu trzech lat w tej populacji pacjentów z zaawansowaną chorobą serca. Miało to miejsce pomimo znacznego zmniejszenia stosowania amiodaronu – czynnik związany ze zwiększoną śmiertelnością w tej grupie pacjentów. Ze względu na zaawansowany charakter choroby serca u pacjentów z VT uczestniczących w badaniu dotyczącym ablacji VT, radykalna poprawa w redukcji śmiertelności wymaga badania na większej grupie pacjentów w celu wykazania korzyści.

Autor: Michał Chudzik

Źródło/a: http://www.cxvascular.com/crn-latest-news/cardiac-rhythm-news—latest-news/radiofrequency-catheter-ablation-shows-benefits-for-recurrent-ventricular-tachycardia-patients

[button type=”bd_button btn_large” url=”https://akademiaelektroterapii.pl/wp-content/uploads/2016/08/2016_06_25-Ablacja-prądem-o-częstotliwości-radiowej-RFCA-przynosi-korzyści-u-pacjentów-z-nawracającym-VT.ppt” target=”on” button_color_fon=”#3fc2da” button_text_color=”#FFFFFF” ]POBIERZ – Ablacja prądem o częstotliwości radiowej (RFCA) przynosi korzyści u pacjentów z nawracającym VT[/button]
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły