Ablacja w porównaniu z leczenie antyarytmicznym zmniejsza ryzyko niewydolności serca

Pacjenci z migotaniem przedsionków poddani ablacji podłoża arytmii mają niższe o ok. 57% ryzyko rozwoju niewydolności serca w porównaniu z leczeniem antyarytmicznym. W bazie danych Optum Clinformatics zidentyfikowano 9246 pacjentów z migotaniem przedsionków leczonych lekiem antyarytmicznym. Następnie podzielono ich na dwie grupy: leczoną ablacją vs. samymi lekami antyarytmicznymi (bez ablacji). Kohorty dopasowano pod względem danych demograficznych i klinicznych. Okazało się, że grupa leczona ablacją cechowała się niższym ryzykiem rozwoju niewydolności serca niż grupa leczona antyarytmicznie (HR 0,43; 95% CI 0,40-0,46). Wykonano szereg subanaliz podgrup (m.in. wg płci, typu migotania przedsionków, wyniku w skali CHA2DS2-VASc czy rasy) – w każdej z nich potwierdzono przewagę ablacji nad leczeniem antyarytmicznym w kontekście ryzyka rozwoju niewydolności serca. 

https://www.heartrhythmopen.com/article/S2666-5018(23)00228-3/fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły