Ablacja wyleczy z kanałopatii?

Ablacja obszaru epikardialnego prawej komory istotnie obniża występowanie złośliwych arytmii komorowych u pacjentów z zespołem długiego QT. Prof. Carlo Pappone wraz zespołem ocenili 11 kolejnych pacjentów z zespołem długiego QT, którzy doznali licznych wyładowań ICD z powodu migotania komór. Wszystkim wykonano badanie elektrofizjologiczne, w którym uzyskano mapy elektroanatomiczne obu komór zarówno od strony endo-, jak i epikardium. Następnie wykonano ablację miejsc o nieprawidłowych potencjałach. Średnia wieku 11 pacjentów (6 mężczyzn) wyniosła blisko 45 lat, średni QTc 500±30,2 ms, średnia liczba migotań komór przed zabiegiem – 4. W wykonanych mapach elektroanatomicznych stwierdzono nieprawidłowe, pofragmentowane, niskonapięciowe (0,9±0,2 mV) i wydłużone (89,9±24,1 ms) potencjały położone wyłącznie w obrębie epikardium prawej komory. Tego typu nieprawidłowe obszary zajmowały średnio blisko 16 cm2 epikardium prawej komory. Ablacja tego obszaru pozwoliła na całkowite wyeliminowanie epizodów migotania komór w rocznej obserwacji (mediana epizodów arytmii przed ablacją – 4, po ablacji – 0, p = 0,003). Po zabiegu obserwowano też skrócenie się zespołu QRS do ok. 462 ms (p = 0,004). 

https://academic.oup.com/europace/advance-article/doi/10.1093/europace/euac264/6970717

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły