ACTIVE-AF: wysiłek fizyczny receptą na rzadsze napady migotania przedsionków

Półroczny program ćwiczeń fizycznych istotnie zmniejsza występowanie napadów arytmii pacjentów z migotaniem przedsionków w obserwacji rocznej. Badacze włączyli 120 chorych z objawowym napadowym lub przetrwałym migotaniem przedsionków o średniej wieku 65 lat. Pacjentów randomizowano do indywidualnych ćwiczeń wykonywanych pod nadzorem w klinice kardiologii raz na tydzień przez 3 miesiące, a następnie co drugi tydzień po 3 miesiącach z zaleceniem wykonywania ćwiczeń w pozostałe dni w domu (docelowo 3,5 h aktywności fizycznej tygodniowo) lub grupy kontrolnej. Po 12 miesiącach okazało się, że odsetek pacjentów z nawrotami migotania przedsionków był istotnie niższy w grupie ćwiczeń niż kontrolnej (60% vs. 80%, HR 0,50; 95% CI 0,33-0,78; p = 0,002). Dodatkowo pacjenci zrandomizowani do grupy ćwiczącej regularnie mieli mniejsze nasilenie objawów w postaci kołatań serca, duszności i zmęczenia niż w grupie kontrolnej.

https://digital-congress.escardio.org/ESC-Congress/speakers/283334

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły