Agresywna antybiotykoterapia nie zmniejsza ryzyka infekcji podczas implantacji CIED

Podczas Kongresu Heart Rhythm Society w Bostonie Dr Krahn przedstawił w sesji Late-Breaking Clinical Trials wyniki PADIT poświęconego prewencji zakażeń podczas implatacji urządzeń kardiologicznych (cardiac implantable electronic device, CIED). Autorzy zwrócili uwagę, że spektrum działania zalecanej w wytycznych i rutynowo stosowanej cefazoliny nie pokrywa ok. 30% mikroorganizmów powodujących infekcje urządzeń. W związku z tym przeprowadzono badanie z randomizacją porównujące dwie strategie antybiotykoterapii przedzabiegowej: tradycyjną i szerokospektralną. 

W trakcie 4 sześciomiesięcznych okresów w 28 ośrodkach stosowano albo konwencjonalną, albo szerokospektralną antybiotykoterapię u wszystkich pacjentów poddawanych implantacji CIED. Strategia konwencjonalna polegała na podaniu przedzabiegowym wlewu z cefazoliny lub wankomycyny u pacjentów uczulonych na penicyliny. W schemacie szerokospektralnym stosowano: przedzabiegowo cefazolinę i wankomycynę, przemywano lożę bacytracyną i podawano cefaleksynę doustnie przez 2 dni. Nie podawano cefazoliny u pacjentów uczulonych na penicyliny. 

Pierwszorzędowym punktem końcowym była hospitalizacja z powodu infekcji układu w ciągu roku u pacjentów wysokiego ryzyka (wymiana generatora impulsów, rewizja układu, implantacja CRT-D). Dodatkowo porównano również osoby wysokiego ryzyka z chorymi niskiego ryzyka (nowe implantacje ICD lub stymulatora serca włączane w 6 z 28 ośrodków). 

Do badania włączono 19 603 pacjentów (w tym 12 842 wysokiego ryzyka). Średni wiek badanej populacji wyniósł 72,0?13,1 lat. Ok. 40% pacjentów miało wywiad niewydolności serca, ok. 1/3 badanych stanowiły kobiety. U 61,6% badanych wymieniono generator impulsów. W całej populacji roczny odsetek hospitalizacji z powodu infekcji w grupie leczonej szerokospektralnie nie różnił się istotnie statystycznie od grupy leczonej tradycyjnie i wyniósł <1%. Nie udało się zidentyfikować podgrupy, które mogłaby odnieść korzyści z szerokoskeptralnego schematu leczenia. Nie wykazano różnic w zakresie potrzeby stosowania antybiotyków z powodu infekcji, śmiertelności całkowitej, sercowo-naczyniowej.

Podsumowując, szerokospektralna antybiotykoterapia nie przynosi korzyści w porównaniu do standardowego podawania cefazoliny u pacjentów poddawanych zabiegom implantacji i wymian CIED.

Oprac. Na podstawie Krahn AD i wsp. B-LBCT01-01 / B-LBCT01-01 – Prevention Of Arrhythmia Device Infection Trial (padit). Heart Rhythm 2018; Suppl 5

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły