AHA 2015 – Czy terapia grupowa może pomóc w promowaniu zdrowia w chorobach układu krążenia?

AHA 2015 – Czy terapia grupowa może pomóc w promowaniu zdrowia w chorobach układu krążenia?

Stwierdzono poprawę w zachowaniach i działaniach zdrowotnych osób z czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego, które wzięły udział w spotkaniach rówieśniczych grup wsparcia. Taka forma terapii ma również znaczący, pozytywny wpływ na zaprzestanie palenia tytoniu. Wyniki tej analizy przedstawiono podczas sesji naukowej AHA 2015 w Orlando na Florydzie.
W badaniu wzięły udział 543 osoby między 25 a 50 rokiem życia, u których występował co najmniej jeden z następujących czynników ryzyka: nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, nadwaga, brak aktywności fizycznej. W ciągu pierwszych 3 miesięcy wszyscy uczestnicy wzięli udział w szkoleniach i grupowych sesjach motywacyjnych mających na celu promowanie zdrowych nawyków oraz stylu życia. Spotkania koncentrowały się na motywacji do zmiany, zarządzaniu stresem, rzuceniu palenia, zmianie nawyków żywieniowych, regularnym uprawianiu sportu i samokontroli ciśnienia tętniczego. Biorąc pod uwagę ten wspólny punkt wyjścia, uczestników podzielono na dwie grupy: testową i kontrolną, a następnie poddano 12 miesięcznej obserwacji.  W tym czasie grupa testowa spotykała się na comiesięcznych sesjach terapii grupowej, w czasie których zachęcano uczestników do zmiany postaw i zachowań, wykraczania poza zwykłą świadomość istnienia ryzyka sercowo-naczyniowego. Grupa kontrolna otrzymywała indywidualne kontrole lekarskie. Po szkoleniach na początku programu, 71% wszystkich uczestników, niezależnie od przypisania grupy, wykazało poprawę wskaźnika Fuster-BEWAT, który jest nowo opracowanym kompozytem wyników związanych z ciśnieniem krwi, aktywnością fizyczną, wagą, wskaźnikiem masy ciała, spożyciem owoców i warzyw oraz paleniem tytoniu. Jednak w kolejnych etapach wystąpiły znaczne różnice między grupą testową i kontrolną, zdecydowanie na korzyść tej pierwszej: poprawa czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, zmniejszenie konsumpcji tytoniu, wzrost poziomu aktywności fizycznej.

Autor: Michał Chudzik

Źródłohttp://www.cxvascular.com/crn-latest-news/cardiac-rhythm-news—latest-news/group-therapy-can-promote-cardiovascular-health-according-to-study

POBIERZ – Czy terapia grupowa może pomóc w promowaniu zdrowia układu krążenia