AKTUALNE WSKAZANIA DO CRT Z 2012

AKTUALNE WSKAZANIA DO CRT Z 2012

Aktualne wskazania do zastosowania CRT zostały zamieszczone w dokumencie ESC, dotyczącym rozpoznania oraz leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca, wydanym w 2012r. Do ich opublikowania znacząco przyczynił się technologiczny rozwój elektrostymulacji, wzrastające doświadczenie klinicystów, ale przede wszystkim wyniki randomizowanych badań klinicznych z zakresu CRT. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi zaleceniami do CRT, przedstawionymi w formie praktycznych schematów.

Michał Chudzik, Ewa Nowacka

WSKAZANIA DO CRT – CO NOWEGO W 2012 W PORÓWNANIU DO 2010 –  ZOBACZ