Aktualne wskaźniki właściwej terapii wysokoenergetycznej u pacjentów, którzy otrzymali implantowalne urządzenia w warunkach rzeczywistych

CRM, Kardiale Resynchronisationstherapie, CRT-D, Komplettaufnahme, Produkt einzeln mit Elektrode, CRT Röntgenkampagne

Kardiowerter-defibrylator (ICD) stał się podstawą działań prewencyjnych w nagłej śmierci sercowej (SCD). Jednak wciąż mało jest danych dotyczących wskaźników właściwych terapii wstrząsowych ICD w warunkach rzeczywistych. Celem pracy była ocena wskaźników terapii ICD ratujących życie w aktualnym rejestrze. Izraelski rejestr ICD obejmuje wszystkie implanty oraz inne procedury operacyjne ICD w kraju. Niniejsze opracowanie obejmuje 2349 kolejnych przypadków, które się w nim znalazły. Następnie, prospektywnie śledzono informacje dotyczące przeżywalności, hospitalizacji i terapii ICD od 2010 roku. Analiza danych z rejestru wykazała, że wskaźniki terapii wysokoenergetycznych ICD u chorych z wszczepionym defibrylatorem w prewencji pierwotnej SCD w warunkach rzeczywistych są niższe, niż podawano wcześniej. Te wyniki wskazują na konieczność poprawy ryzyka stratyfikacji i selekcji pacjentów w tej grupie.

[button type=”bd_button btn_large” url=”https://akademiaelektroterapii.pl/wp-content/uploads/2016/02/2015_10_25-CRT-a-poprawa-funkcji-psychopoznawczych-u-pacjentów-z-niewydolnością-serca.ppt” target=”on” button_color_fon=”#3fc2da” button_text_color=”#FFFFFF” ]POBIERZ – CRT a poprawa funkcji psychopoznawczych u pacjentów z niewydolnością serca[/button]
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły