ALGORYTMY DO UNIKANIA STYMULACJI PK – ZASADA DZIAŁANIA

ALGORYTMY DO UNIKANIA STYMULACJI PK – ZASADA DZIAŁANIA

Każdy współczesny dwujamowy stymulator serca powinien posiadać algorytmy do unikania stymulacji PK. Działanie tych algorytmów różni się między firmami. Zapewniają one maksymalnie wysoki własny depolaryzacji PK własnymi, fizjologicznymi szlakami. U wybranych pacjentów mogą niestety powodować zbyt długie, nie akceptowalne przerwy w pracy serca. Po drugie ich uruchomienie może utrudniać interpretacje EKG czy zapisu 24 godzinnego EKG metodą Holtera. Dlatego też, chcielibyśmy przedstawić ogólne zasady ich działania, praktyczny pokaz ich funkcjonalności oraz konsekwencje w zapisie EKG ich uruchomienia.

 

dr Jarosław Blicharz

Algorytmy do unikania stymulacji PK – zasada działania. –  ZOBACZ