Amvia Sky – nowa rodzina stymulatorów Biotronik

Fizjologiczna stymulacja z wykorzystaniem sensora CLS (ang. closed loop stimulation), stymulacja antytachyarytmiczna w przedsionku i automatyczne wykrywanie MRI przez cały okres żywotności urządzenia to główne cechy nowej rodziny układów stymulujących Biotronik. 

Sensor CLS jako jedyny na rynku pośrednio monitoruje zmiany inotropii mięśnia sercowego, która jest odzwierciedlona w zmianach krzywych oporności mierzonych w bezpośrednim sąsiedztwie końcówki elektrody wszczepionej w dowolnym miejscu prawej komory serca. Sensor dostosowuje częstość stymulacji do fizjologicznych zmian zachodzących w autonomicznym układzie nerwowym. Dotychczasowe badania wskazują na 7-proc. wzrost aktywności pacjentów z sensorem CLS w porównaniu do zwykłych akcelerometrów, niższy o 45% ładunek arytmii przedsionkowych w porównaniu do stymulacji DDDR, a nawet rzadsze występowanie migotania przedsionków/częstoskurczu przedsionkowego o 69%. 

Stymulacja antytachyarytmiczna dostarczana w przedsionku wcześnie przerywa napady migotania przedsionków. Może to pomóc zapobiec nieprawidłowemu remodelingowi lewego przedsionka i dalszej progresji migotania przedsionków. Dodatkowo, połączenie z systemem Home Monitoring stwarza możliwość zdalnego monitorowania ładunku arytmii. 

Z kolei algorytm MRI Guard 24/7 aktywny na stałe w urządzeniu znacznie ułatwia postępowanie z pacjentami kierowanymi do wykonania MRI. Po aktywacji programu MRI urządzenie automatycznie wykrywa promieniowanie MRI i przełącza się w tryb MRI na czas badania. Po badaniu system Home Monitoring wysyła raport ze zdalnej kontroli dotyczący integralności CIED – nie wymaga to zaangażowania ze strony pacjenta. Stanowi to istotną optymalizację codziennego, standardowego postępowania z pacjentami kierowanymi do MRI, kiedy to należy włączyć tryb MRI przed badaniem a następnie ponownie skontrolować układ, by przywrócić wyjściowe ustawienia po badaniu. Algorytm MRI Guard 24/7 stanowi znaczącą zmianę w porównaniu z obecną rodziną Enitra, gdzie okno automatycznego MRI otwiera się na 2 tygodnie od aktywacji.

https://www.biotronik.com/en-de/products/bradycardia/amvia-sky-dr-t-sr-t

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły