Analiza ostatniej transmisji z telemonitoringu przed zgonem ? COMMIT-HF

U ok. połowy pacjentów z ICD lub CRT-D objętych telemonitoringiem biorących udział w Rejestrze COMMIT-HF ostatnia transmisja była wyzwolona alarmem. Spośród 1306 uczestników badania wybrano 267, którzy zmarli i ostatnia transmisja z telemonitoringu wystąpiła w ciągu 90 dni przed zgonem. W tej grupie 49,8% transmisji było planowanych a 50,2% wyzwolonych alarmem. Mediana czasu od transmisji do zgonu wyniosła 31 dni dla transmisji planowych i 8 dni dla transmisji wyzwalanych alarmem. Najczęstsze przyczyny transmisji wyzwalanych alarmem to:

  • migotanie/trzepotanie przedsionków (35,8%),
  • tachyarytmie komorowe (24,6%),
  • spadek odsetka stymulacji dwukomorowej (11,2%).

W sumie po 9,8% transmisji planowych i 67,1% wyzwalanych alarmem skontaktowano się z pacjentem/skierowano do szpitala. 

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://ehra2021-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?mediaId=98443&channel=98056

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły