Aplikacja na smartfona poprawia skrining migotania przedsionków

Skrining za pomocą aplikacji na smartfona dwukrotnie zwiększa szanse na wykrycie migotania przedsionków – sugerują autorzy badania eBRAVE-AF przedstawionego w jednej z sesji hotline na ESC 2022. Zrandomizowano 5551 osób bez wywiadu migotania przedsionków. Łącznie 2860 osób otrzymało zalecenie wykonywania pomiarów tętna dwa razy dziennie za pomocą certyfikowanej aplikacji na smartfona wykorzystującej fotopletyzmografię (nieprawidłowe wyniki weryfikowano za pomocą 14-dniowej analizy EKG w zewnętrznym rejestratorze pętlowym), a 2691 stanowiło grupę kontrolną. Pierwszorzędowym punktem końcowym było rozpoznanie migotania przedsionków w półrocznej obserwacji i włączenie leczenia przeciwkrzepliwego przez lekarza niebiorącego udziału w badaniu. Po pół roku pacjenci z grupy cyfrowego skrinignu przechodzili do grupy kontrolnej, a osoby z pierwotnej grupy kontrolnej do grupy cyfrowego skriningu. W grupie cyfrowego skirningu migotanie przedsionków rozpoznano i włączono doustne leczenie przeciwkrzepliwe u 38 osób (1,33%) w porównaniu do 17 (0,63%) z grupy kontrolnej (OR 2,12, 95% CI 1,19-3,76, p=0,01). W drugiej fazie badania w grupie cyfrowego skriningu migotanie przedsionków również było częściej rozpoznawane (OR 2,75, 95% CI 1,42-5,34, p=0,003). 

Created with BioRender, licensed version purchased by Sylwester Rogula

https://www.nature.com/articles/s41591-022-01979-w

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły