ARREST: gdzie leczyć pacjentów po pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia?

Leczenie pacjentów po pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia bez uniesienia odcinka ST w ośrodku specjalizującym się w leczeniu pozaszpitalnego zatrzymania krążenia i kardiologii inwazyjnej nie przynosi korzyści w porównaniu do leczenia w najbliższym szpitalnym oddziale ratunkowym. Wieloośrodkowe, randomizowane badanie ARREST przeprowadzono na grupie 862 pacjentów ≥18 roku życia po pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia bez uniesienia odcinka ST, u których nastąpił powrót krążenia. Pacjentów randomizowano 1:1 do leczenia w 1 z 7 ośrodków specjalizujących się w leczeniu pozaszpitalnego zatrzymania krążenia lub najbliższym z 32 szpitali w Londynie. Między 2018 a 2022 rokiem zrandomizowano 431 osób do grupy leczonej w wyspecjalizowanym ośrodku i 431 do grupy leczonej w najbliższym szpitalu. W ciągu 30 dni zmarło 63% chorych z grupy leczonej w wyspecjalizowanym ośrodku i 63% z grupy leczonej w najbliższym szpitalu (HR 1,00, 95% CI 0,90-1,11, p=0,96). 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(23)01351-X/fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły