ANTYBAKTERYJNA “KOPERTA” ZMNIEJSZA RYZYKO INFEKCJI W CZASIE WYMIANY URZĄDZEŃ WSZCZEPIALNYCH

ANTYBAKTERYJNA “KOPERTA” ZMNIEJSZA RYZYKO INFEKCJI W CZASIE WYMIANY URZĄDZEŃ WSZCZEPIALNYCH

Podczas Konferencji CARDIOSTIM 2015 w Mediolanie zaprezentowano wyniki badań dotyczące użycia antybakteryjnych gąbek stosowanych w czasie wymiany kardioimplantów. Infekcje są jednymi z najpoważniejszych powikłań wszczepiania lub wymiany urządzeń wszczepialnych. Bardzo często ich wystąpienie wymaga usunięcia całego układu stymulującego serce – zabiegu obarczonego dużym ryzykiem. Stąd poszukuje się nowych metod zmniejszających odsetek infekcji.

W grupie ponad 1100 pacjentów włączonych do dwóch rejestrów: CENTURIAN i CITADEL wykazano, że stosowanie antybakteryjnej „koperty” pozwala na zmniejszenie rocznego wskaźnika infekcji podczas wymian o ok. 80% w porównaniu z pacjentami poddanymi wymianie, podczas której nie deponowano antybakteryjnej „koperty”. W pierwszym z badań, obejmującym grupę 670 osób poddanych wymianie CRT, wykazano 90-procentową redukcję częstości infekcji, podczas gdy w grupie blisko 460 osób poddanych wymianie ICD w rejestrze CITADEL – 73-procentowy spadek ryzyka wystąpienia infekcji.

 

Łukasz Januszkiewicz