Archives by: Andrzej Grupiński

Andrzej Grupiński

Andrzej Grupiński Posts

Doniesienia medialne
Autor: dr Łukasz Januszkiewicz Segreti i wsp. ocenili, czy porzucenie elektrody podczas przezskórnego usuwania elektrod wpływa na trudności i poważne powikłania śródzabiegowe.  Przeanalizowano dane z rejestru ELECTRa. Spośród ...
0

Doniesienia medialne
Autor: dr Łukasz Januszkiewicz Sabbag i wsp. przeanalizowali dane z prospektywnego, narodowego rejestru w Izraelu pod kątem korzyści z ICD w grupie bezobjawowych pacjentów z kardiomiopatią niedokrwienną z implantowanym ...
0

Doniesienia medialne
Autor: dr Łukasz Januszkiewicz Billet i wsp. ocenili związek między skutecznością hemodynamiczną ekstrasystolii komorowych a rozwojem kardiomiopatii indukowanej ekstrasystolią komorową. Autorzy skorelowali utajoną bradykardię i/lub wzmocnienie poekstrasystoliczne z kardiomiopatią ...
0

Doniesienia medialne
Autor: dr Łukasz Januszkiewicz Um i wsp. przeprowadzili metaanalizę poświęconą skuteczności amiodaronu w utrzymaniu rytmu zatokowego u pacjentów kierowanych do kardiowersji elektrycznej migotania przedsionków. Przeszukano bazy MEDLINE i ...
0

Doniesienia medialne
Autor: dr Łukasz Januszkiewicz Perforacja miokardium przez elektrodę jest rzadkim powikłaniem po implantacji kardiologicznych urządzeń wszczepialnych. Postępowanie w tym przypadku obejmuje głównie obserwację i ocenę funkcji elektrody lub ...
0

Doniesienia medialne
Autor: dr Łukasz Januszkiewicz Normand i wsp. przeanalizowali dane z rejestru ESC CRT Survey II pod kątem czynników wpływających na decyzję o implantacji CRT-P i CRT-D. Rejestr CRT Survey ...
0

Doniesienia medialne
Autor: dr Łukasz Januszkiewicz Przewlekły ból w miejscu implantacji kardiologicznego urządzenia wszczepialnego, który nie jest skutecznie leczony dostępnymi metodami, stanowi wskazanie klasy IIa do ekstrakcji układu. Lewis i ...
0

Telemonitoring
Autor: dr Cezary Maciejewski  Mendez Zurita F. i wsp. w trakcie kongresu EHRA 2019 przedstawili podsumowanie swoich doświadczeń z użycia systemów telemonitorowania pacjentów z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem lub układem resynchronizującym ...
0

Telemonitoring
Autor: dr Cezary Maciejewski  Implantacja kardiowertera- defibrylatora według wielu doniesień naukowych przyczynia się do poprawy jakości życia pacjentów. Celem pracy przedstawionej przez Trunova S i wsp. w trakcie ...
0

QUIZY
Autorzy pytań: dr Łukasz Januszkiewicz (1, 2), dr n. med. Marcin Michalak (3, 4), dr Rafał Supryn (5, 6), dr n. med. Paweł Syska (7, 8), Ewelina Boczar (9, ...
0