Archives by: Andrzej Grupiński

Andrzej Grupiński

Andrzej Grupiński Posts

AKTUALNOŚCI Certyfikaty
Szanowni Państwo,prosimy o zalogowanie się w celu pobrania certyfikatu uczestnictwa w kursie Kontrola i programowanie stymulatorów oraz wszczepialnych kardiowerterów serca firmy BIOTRONIK dla pielęgniarek i techników, który odbył ...
0

doniesienia medialne
Doniesienia medialne
Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz W prezentowanej publikacji naukowcy z Ohio ocenili częstość występowania i przyczyny fałszywie dodatnich rozpoznań zapisów przesyłanych zdalnie z rejestratorów arytmii.  W trakcie czterotygodniowego okresu ...
0

doniesienia medialne
Doniesienia medialne
Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Diagnostyka różnicowa częstoskurczów z szerokimi zespołami QRS opiera się w głównej mierze na EKG i wciąż stanowi wyzwanie dla klinicystów. Na łamach Heart Rhythm opublikowano ...
0

doniesienia medialne
Doniesienia medialne
Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Dotychczasowe badania pokazały, że wydłużony odstęp PR wiąże się z wyższym ryzykiem zgonu i rozwoju migotania przedsionków. Włoscy badacze porównali terapię resynchronizującą z klasycznym stymulatorem ...
0

doniesienia medialne
Doniesienia medialne
Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Czy śmiertelność po zabiegach usuwania elektrod z wykorzystaniem koszulek laserowych jest wyższa niż po zabiegach wykonanych za pomocą koszulek mechanicznych? Takie pytanie zadali sobie ...
0

doniesienia medialne
Doniesienia medialne
Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz W niniejszym badaniu opisano etiologie i okresowe trendy u pacjentów z blokiem przedsionkowo-komorowym z implantowanym układem stymulującym serce. Autorzy zidentyfikowali wszystkich pacjentów w ...
0

IEGM
Autor: dr Aleksandra Winkler Jednojamowe:Stymulator – zapis potencjałów wyczuwanych przez elektrodę przedsionkową– niebieska strzałka; markery pobudzeń własnych (As) Kardiowerter – zapis potencjałów wyczuwanych przez elektrodę komorową – niebieska strzałka; ...
0

doniesienia medialne
Doniesienia medialne
Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Zbinden i wsp. ocenili bezpieczeństwo wykonania rezonansu magnetycznego o natężeniu pola 3 Tesli u pacjentów z układem ICD Biotronik ProMRI. Wykonano MRI dolnego ...
0

doniesienia medialne
Doniesienia medialne
Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Hou i wsp. ocenili możliwości zastosowania i wpływ na synchronię serca stymulacji lewej odnogi pęczka Hisa u chorych z bradykardią.  U 56 pacjentów z ...
0

doniesienia medialne
Doniesienia medialne
Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Erath i wsp. w niniejszym przeglądzie systematycznym i metaanalizie porównali skuteczność i bezpieczeństwo stosowania elektrod czteropolowych i bipolarnych u pacjentów z CRT.  Przeszukano ...
0