Archives by: Andrzej Grupiński

Andrzej Grupiński

Andrzej Grupiński Posts

doniesienia medialne
Doniesienia medialne
Autor: dr Łukasz Januszkiewicz Do tej pory nie opisano dobrze długoterminowego rokowania pacjentów z CRT, którzy przeżyli pięć lat po zabiegu. Barra i wsp. ocenili wieloletnie przeżycie tej populacji ...
0

doniesienia medialne
Doniesienia medialne
Autor: dr Łukasz Januszkiewicz Wraz z coraz częstszym wykonywaniem zabiegów przezskórnego usuwania elektrod zwraca się większą uwagę na wybór znieczulenia do procedury. Bode i wsp. ocenili skuteczność i bezpieczeństwo wykonywania przezskórnego ...
0

doniesienia medialne
Doniesienia medialne
Autor: dr Łukasz Januszkiewicz Rorth i wsp. przeanalizowali wyniki badania DANISH pod kątem wpływu cukrzycy na rokowanie osób z kardiowerterem-defibrylatorem i kardiomiopatią nieniedokrwienną.  Oceniono wpływ cukrzycy na śmiertelność całkowitą, sercowo-naczyniową i ...
0

doniesienia medialne
Doniesienia medialne
Autor: dr Łukasz Januszkiewicz Wewnętrzne uszkodzenia izolacji elektrod mogą skutkować nieadekwatnymi terapiami kardiowerterów-defibrylatorów. W niniejszej analizie oceniono występowanie tego typu uszkodzeń w elektrodach Durata.  Hauser i wsp. ocenili występowanie ...
0

doniesienia medialne
Doniesienia medialne
Autor: dr Łukasz Januszkiewicz Lista leków, które wydłużają odstęp QT i mogą teoretycznie wpływać na wystąpienia torsades de pointes, stale rośnie. Leki te wydłużają odstęp QT poprzez blokowanie kanałów potasowych ...
0

AKTUALNOŚCI
Istotnym problemem pogarszającym komfort życia i związanym są z gorszym rokowaniem   pacjentów z wszczepionym kardiowerterem- defibrylatorem są nieadekwatne interwencje urządzenia. Kardiowerter-defibrylator dwujamowy (DDD-ICD) wiąże się z istotnie ...
0

DONIESIENIA Telemonitoring
Celem badania NORDLAND było przeanalizowanie wpływu na jakość życia pacjentów wynikającego z zastosowania telemonitoringu stymulatora serca prowadzonego przez ośrodek wszczepiający za pomocą dedykowanej platformy w porównaniu do standardowej ...
0

DONIESIENIA Telemonitoring
Badanie REMOTE-CIED jest pierwszym randomizowanym, wieloośrodkowym badaniem przeprowadzonym na dużej grupie pacjentów którego pierwszorzędowym celem jest porównanie stanu zdrowia związanego z chorobą w ocenie pacjenta i poziomu akceptacji ...
0