Archives by: Redakcja Akademii

Redakcja Akademii

Redakcja Akademii Posts

QUIZY
Autor pytań: dr hab. n. med. Andrzej Cacko ...
0

EHRA
Podczas tegorocznej Konferencji EHRA online przedstawiono nowe zalecenia poświęcone terapii resynchronizującej. Znajdziemy w nich 5 nowych rekomendacji dot. CRT:  – u pacjentów ze wskazaniami do ICD i CRT ...
0

EHRA
Przedstawione wytyczne dot. terapii resynchronizującej istotnie zmieniły 4 zalecenia z 2013 roku:  – u pacjentów z klasycznym układem stymulującym serce lub ICD, u których rozwinęła się objawowa niewydolność serca ...
0

EHRA
Podczas Konferencji EHRA 2021 online przedstawiono 3 nowe zalecenia dotyczące stymulacji pęczka Hisa:  – u pacjentów ze stymulacją pęczka Hisa zaleca się programowanie urządzenia odpowiednie do potrzeb (I C), ...
0

AKTUALNOŚCI
Opublikowany w Europace i przedstawiony na Kongresie EHRA konsensus dot. implantacji CIED precyzuje aktualną dot. wykonywania zabiegów z zakresu elektroterapii. Poniżej przedstawiono najważniejsze zalecenia z dokumentu. Zalecenia ogólne  ...
0

AKTUALNOŚCI
Na łamach Europace ukazał się konsensus podsumowujący aktualne zalecenia Europejskiej Asocjacji Rytmu Serca i Europejskiej Asocjacji Kardiologii Prewencyjnej dot. rehabilitacji pacjentów z elektronicznymi urządzeniami wszczepialnymi (CIED). Podkreślono w ...
0

AKTUALNOŚCI EHRA
Podczas EHRA 2021 odbyła się sesja „Mniej znaczy więcej – czy wciąż potrzebujemy elektrody przedsionkowej do wyczuwania w przedsionku?” pod patronatem firmy Biotronik.  Prof. Reza Wakili z Essen w ...
0

AKTUALNOŚCI
Zaburzenia rytmu serca u pacjentów z COVID-19 prof. dr hab. n. med Andrzej Przybylski, prof. dr hab. n. med Marcin Grabowski ...
0

EHRA
Nowe arytmie u pacjentów po COVID-19 są dość rzadkie, najczęściej powstają w przedsionkach, ale są silnym predyktorem zgonu. Przeanalizowano 3080 osób z potwierdzonym w RT-PCR zakażeniem COVID-19 ze Szpitala Uniwersyteckiego La ...
0

EHRA
U osób z chorobą wieńcową i EF ≥35% obszar strefy szarej w MRI mierzony za pomocą metody 3SD (trzech odchyleń standardowych) pozwala lepiej przewidzieć wystąpienie arytmii komorowej niż frakcja wyrzutowa. ...
0