Archives by: Redakcja Akademii

Redakcja Akademii

Redakcja Akademii Posts

TELEMONITORING
Telemonitoring urządzeń wszczepialnych („TMUW”) stanowi rozwiązanie telemedyczne, które umożliwia sprawowanie efektywnej opieki zdrowotnej nad pacjentami z chorobami serca. W związku z jego innowacyjnym charakterem, mogą pojawić się wątpliwości prawne ...
0

Filmy zabiegowe
W Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej UCK WUM po raz pierwszy w Polsce wszczepiono dziecku najnowocześniejsze narzędzie do wykrywania arytmii – najnowszej generacji pętlowy rejestrator arytmii ...
0

AKTUALNOŚCI
Zaburzenia rytmu serca u pacjentów z COVID-19 prof. dr hab. n. med Andrzej Przybylski, prof. dr hab. n. med Marcin Grabowski ...
0

EHRA
Nowe arytmie u pacjentów po COVID-19 są dość rzadkie, najczęściej powstają w przedsionkach, ale są silnym predyktorem zgonu. Przeanalizowano 3080 osób z potwierdzonym w RT-PCR zakażeniem COVID-19 ze Szpitala Uniwersyteckiego La ...
0

EHRA
U osób z chorobą wieńcową i EF ≥35% obszar strefy szarej w MRI mierzony za pomocą metody 3SD (trzech odchyleń standardowych) pozwala lepiej przewidzieć wystąpienie arytmii komorowej niż frakcja wyrzutowa. ...
0

EHRA
Nowa skala pozwala zidentyfikować pacjentów po implantacji CRT-D, którzy umrą w ciągu roku od zabiegu. Autorzy z Francji przeanalizowali bazę administracyjną 28 503 pacjentów po implantacji CRT-D (średnia wieku ...
0

EHRA
Powikłania po MRI u pacjentów z mieszanymi układami CIED (np. elektroda Boston Scientific + urządzenie Medtronic) występują podobnie często jak u pacjentów z CIED dopuszczonymi warunkowo do MRI ...
0

EHRA
USG pozwala w średnio mniej niż minutę zlokalizować nerw błędny w okolicy żyły szyjnej podczas zabiegu kardioneuroablacji u pacjentów z omdleniami wazowagalnymi. Stymulacja nerwu błędnego z żyły szyjnej ...
0

EHRA
Masa kanałów strefy granicznej automatycznie wykrywana przez oprogramowanie ADAS 3D podczas rezonansu magnetycznego serca jest niezależnym, bardzo silnym predyktorem VT pacjentów po zawale serca (czułość 92% i swoistość ...
0