Archives by: Andrzej Grupiński

Andrzej Grupiński

Andrzej Grupiński Posts

DONIESIENIA Doniesienia medialne
Autor: Łukasz Januszkiewicz Dlaczego warto przeczytać: Ekstrasystolia komorowa o szerszym zespole QRS a także o zmiennym czasie sprzężenia zwiększa ryzyko wystąpienia niewydolności serca. Autorzy przeanalizowali wyniki 24-godzinnego monitorowania EKG ...
0

DONIESIENIA Doniesienia medialne
Autor: Łukasz Januszkiewicz Dlaczego warto przeczytać: W pierwszym badaniu na ludziach stwierdzono, że ciśnienie lewego przedsionka zmierzone za pomocą nowego sensora V-LAP jest porównywalne z wynikami uzyskanymi podczas cewnikowania ...
0

DONIESIENIA Doniesienia medialne
Autor: Łukasz Januszkiewicz Dlaczego warto przeczytać: Nagły zgon sercowy to główna przyczyna zgonu pacjentów po przeszczepie serca po pierwszym roku od operacji. Przeanalizowano dane 1363 kolejnych pacjentów po przeszczepie ...
0

DONIESIENIA Doniesienia medialne
Autor: Łukasz Januszkiewicz Dlaczego warto przeczytać: Wankomycyna stosowana śródzabiegowo, całkowita kapsulektomia loży, przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego, doustne leczenie przeciwzakrzepowe są związane z podwyższonym ryzykiem infekcji CIED. Do takich wniosków doszli ...
0

DONIESIENIA Doniesienia medialne
Autor: Łukasz Januszkiewicz Dlaczego warto przeczytać: Nowa metoda czasowej stymulacji serca (AtaCor EV Temporary Pacing System) wydaje się być skuteczna i bezpieczna. Elektrodę do pozanaczyniowej stymulacji (StealthTrack Lead) wszczepia się dedykowanym ...
0

aplikacje-elektro
Ostrodyżurowa kontrola CIED pacjenta bez legitymacji układu prawdopodobnie przytrafiła się każdemu elektrofizjologowi. Dotychczas musieliśmy próbować nawiązać połączenie z CIED za pomocą kolejnych programatorów. Dzięki nowej aplikacji Pacemaker-ID może ...
0

AKTUALNOŚCI
Dziękujemy za zainteresowanie, zaangażowanie i liczymy na kolejne e-eventy w Państwa towarzystwie! ...
0

Podstawy zapisów IEGM
dr Sebastian Przychodzeń Medtronic/Vitatron Jednojamowe: Stymulator – zapis potencjałów wyczuwanych przez elektrodę komorową – niebieska strzałka, markery pobudzeń wystymulowanych (P) – czerwona strzałka, interwały czasowe w ms między pobudzeniami ...
0

AKTUALNOŚCI Konferencje Online Wydarzenia AE
Zapraszamy do obejrzenia obu części Kursu Terapii Resynchronizującej – ONLINE Pierwsza część z dnia 8 maja 2020 Druga część z dnia 15 maja 2020 Czat LIVE Szanowni Państwo,Drodzy ...
0

AKTUALNOŚCI COVID-19
Rozmowa z dr ha. n. med. Adamem Sokalem, Członkiem Zarządu Głównego Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego ...
0