Archives by: Andrzej Grupiński

Andrzej Grupiński

Andrzej Grupiński Posts

AKTUALNOŚCI Certyfikaty
Szanowni Państwo,prosimy o zalogowanie się w celu pobrania certyfikatu uczestnictwa w kursie KLINICZNE ASPEKTY PROGRAMOWANIA I KONTROLI PACJENTA Z CRT, który odbył się w Poznaniu w dniach 3-4. ...
0

doniesienia medialne
Doniesienia medialne
Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Podczas implantacji urządzeń wszczepialnych najczęściej stosuje się dostęp odpromieniowy lub podobojczykowy. Rzadziej stosowaną alternatywą jest nakłucie żyły pachowej. W niniejszym hiszpańskim badaniu porównano dostęp ...
0

doniesienia medialne
Doniesienia medialne
Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Zgodnie z aktualnymi wytycznymi można rozważyć usuwanie nieużywanych elektrod. Bracke i wsp. z Eindhoven ocenili wpływ porzuconych elektrod u pacjentów kierowanych do usunięcia elektrod ...
0

doniesienia medialne
Doniesienia medialne
Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Mimo że większość nagłych zgonów sercowych występuje wśród osób z frakcją wyrzutową lewej komory ≥ 40% wciąż nie ma zaleceń, które pomogłyby wyselekcjonować z tej grupy subpopulację mogącą ...
0

doniesienia medialne
Doniesienia medialne
Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Czy ICD przynosi korzyści u dializowanych pacjentów z frakcją wyrzutową ≥ 35%? Takie pytanie postawili sobie autorzy badania ICD2, którego wyniki opublikowano na ...
0

doniesienia medialne
Doniesienia medialne
Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz W prezentowanym artykule opublikowanym w „Journal of the American College of Cardiology”porównano rokowanie pacjentów z niespecyficznymi zaburzeniami przewodzenia i blokiem prawej odnogi pęczka ...
0

doniesienia medialne
Doniesienia medialne
Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Celem prezentowanej pracy była ocena występowania arytmii komorowej w zależności od pory roku, miesiąca, dni tygodni i godziny u pacjentów z ICD.  Przeanalizowano ...
0

doniesienia medialne
Doniesienia medialne
Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Bloki przedsionkowo-komorowe to jedne z częstszych powikłań po przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (ang. transcatheter aortic valve implantation, TAVI). W niniejszej pracy oceniono częstość występowania ...
0

doniesienia medialne
Doniesienia medialne
Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Gdzie lepiej implantować elektrodę lewokomorową: w obszar najpóźniejszej aktywacji elektrycznej lewej komory czy w miejsce najpóźniejszej aktywacji mechanicznej ocenionej w badaniu obrazowym? Sprawdzili to Duńczycy ...
0